Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Rijeka

Nadbiskupija i metropolija riječka
Samostan sv. Nikole
Ivekovićeva 8; 51000 RIJEKA
tel. 051 – 641 449; fax. O51 – 648 697
Međuprovincijska suradnja: fra Petar Cvekan, župnik i predstojnik

Upravu župe sv. Nikole u Rijeci je riječki ordinarij povjerio Provinciji 26. kolovoza 1947., a malo poslije ju je predao na trajno što je odobrila Kongregacija za redovnike. Župna crkva nije bila dovršena. Braća su se privremeno nastanila u obližnjoj kući. Zbog porasta broja župljana i izgradnje novih prometnica počelo se 1961. raditi oko gradnje nove crkve i samostana. Nakon mnogih molbi, obilaženja nadležnih, mijenjanja lokacija i priprema (za župnikovanja fra Krsta Marinova i fra Josipa Vidasa) dobivena je građevinska dozvola 17. svibnja 1985.

Gradnju je, započetu 1986., izveo građevinski kombinat “Međimurje” iz Čakovca po projektu dr. Borisa Magaša iz Rijeke i pod nadzorom “Građevinsko-projektnog zavoda” iz Rijeke. Radove u kamenu izveli su “Jadrankamen” iz Splita i “Graditelj” iz Matulja. Crkvu je posvetio i otvorio samostan riječko-senjski nadbiskup Josip Pavlišić 29. svibnja 1988. Tom je prilikom izveden oratorij “Apokalipsa” kojega je za tu prigodu skladao fra Ivo Peran.

Investitor gradnje bila je Provincija, a novčana sredstva su najvećim dijelom dobivena kreditima na račun rada braće Provincije u pastvi u Njemačkoj, nešto poklonima dobročinitelja i franjevačkih provincija, te manji dio od međunarodnih karitativnih ustanova.Djelatnost samostanske braće je prvenstveno pastoralna: u župi i ispomoć susjednim župnicima.

FSR:

Osnovan 1958. Broji oko 80 članova podijeljenih u apostolske skupine (karitativna, bolesnička, obiteljska, mladih bračnih parova). Zajednicu vodi Vijeće (voditelj, zamjenik i pet savjetnika), a sastanci su mjesečni, izvanredni i prigodni (hodočašća, susreti s drugima, priprema prigodnih programa o blagdanima, klanjanje za duhovna zvanja).

Važnija slavlja tijekom godine:

Tijelovo (poseban oblik slavljenja uveden po izgradnji nove crkve), Posveta crkve (29.V.), Prečisto srce Marijino (31.V.), sv. Franjo (4.X.), Dan bolesnika (u listopadu), Mornarska večer (5.XII.), Sv. Nikola (6.XII.)

Literatura

Schematismus seu status localis et personalis Provinciae Franciscanae Sancti Hieronymi in Dalmatia et Histria. Romae 1959. str. 47-48. – «Posveta nove crkve i samostana svetog Nikole – Rijeka». Vjesnik Franjevačke provincije svetog Jeronima u Dalmaciji i Istri. Zadar 1988. br. 3. str. 35-49.