Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Zadar (Voštarnica)

Nadbiskupija zadarska
Župni ured Srca Isusova
HR 23000 Zadar Obala kneza Branimira 17.
Tel.: +385 (023) 236-094; Fax: 023/239 238
  • fra Bojan Rizvan, definitor, predstojnik, župnik, magister bogoslova, promicatelj zvanja, e-mail: frabojan@gmail.com
  • fra Pavle Ivić, tajnik provincije i definitor, župni vikar, promicatelj zvanja,
    e-mail: frapavle1@gmail.com
  • fra Andrija Bilokapić, župni vikar

Župa ima svoju facebook stranicu: https://www.facebook.com/PresvetoSrceIsusovoZadar i instagram profil: @boj.vjere

Župu Srca Isusova za Voštarnicu i Brodaricu osnovao je 12. prosinca 1933. nadbiskup Munzani i pribavio kuću u kojoj je uređena kapela (pošto vlasti nisu davale dozvolu za gradnju crkve). Župom upravlja dijecezanski kler do 1948., a nadbiskup Garković je 9. veljače 1951. ugovorom povjerava provinciji.

Nakon denacionalizacije kuće 26. ožujka 1980., uz teškoće i ustupke, stanari iseljavaju i slijedi njena rekonstrukcija i adaptacija (1983-1984.) po projektu arh. Ive Novaka. U prostoru kuće su: pastoralni centar, stan za osoblje i prostrana crkva (posvećena 11.ožujka 1984.) ukrašena vitražom akad. slikara Josipa Botterija iz Splita.Pastoralna djelatnost braće se sastoji u molitvenim oblicima, pobožnostima, katehizaciji, predavanjima (tribine, korizmene i adventske večeri – jednom sedmično), karitativnoj djelatnosti, zborovima.

OFS: djeluje u sklopu onoga u samostanu sv. Frane.

Važnija slavlja tijekom godine:

Presv. Srce Isusovo.

Literatura

Župa Srca Isusova. Zadar, 1985.