Pridvorje

Biskupija dubrovačka – Metropolija splitska
Samostan sv. Vlaha
20217 PRIDVORJE
tel. 020 – 797 148

PRIDVORJE – Samostan sv Vlaha
20217 PRIDVORJE
tel. 020 – 797 148

fra Vito Smoljan, predstojnik,

mob. 099 697 5025

E-mail: fra.vito.smoljan@gmail.com

 

Dubrovačka Republika kupuje 1419. Gornje Konavle (istočni dio Konavala) od Sandalja Hranića a 1426. Donje (zapadni dio) od Radoslava Pavlovića. Stanovništvo je bilo dijelom bogumilsko, pa je Republika pozvala franjevce iz Bosne radi propovijedanja i 1429. im odlučila graditi samostan u Popovićima, a malo kasnije dala lokaciju uz crkvicu sv. Martina u Pridvorju (sjedištu kneza) i dodijelila materijalna sredstva. Ovaj najveći građevinski pothvat u Konavlima završen je 1438., a 1464. samostan je pod upravom Provincije sv. Frana u Dubrovniku. Građevina je klaustralnog tipa s crkvom kao južnim krilom; ostala tri krila su stambena (jednokatna). Crkva je obnovljena i posvećena 1822. Istočno je krilo iz 1894.

Crkva ima tri mramorna oltara sagrađena prilikom obnove 1819. (koju je pokrenuo fra Anđeo Lučić): glavni, sv. Vlaha (slika s likovima sv. Vlaha, sv. Franje, sv. Martina, sv. Nikole i Gospe – oleat Celestina Medovića iz 1880.), sv. Križa (drveni korpus Krista XV.st., Petrovićeva plastika, prenesen iz samostana na Daksi) i sv. Antuna (kip sveca serijske proizvodnje). Slika Gospe od sedam žalosti nabavljena je 1893. u Italiji. Tri zvona su nabavljena i blagoslovljena 1936. Platan pred samostanom je zasađen 1810. godine. U crkvi je grobište stanovnika Pridvorja do XIX. početka stoljeća.

Samostan je više puta pljačkan i paljen. U potresu 7. travnja 1667. poginula su dva brata laika, a 15. travnja 1979. ponovno je oštećen potresom.U samostanu je bila škola, a po otvaranju one u Pridvorju 1867. franjevci su i u njoj učitelji. Na inicijativu samostana otvoreno je zadružno mljekarstvo 1937. Od 1956 – 1973. u samostanu borave ss. Franjevke od Bezgr. Začeća trećeg reda sv. Franje s Danača u Dubrovniku.

Registriran je kao spomenik kulture prve kategorije kod Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Splitu. Površine: samostan 1438 mq, crkva 245 mq, zvonik 16 mq, visina 21 m.

God. 1991. samostan i crkva su spaljeni i uništeni, pa su iz temelja obnovljeni.

Apostolska djelatnost (upravljanje župama, pomoć župnicima) je neprekinuta.

Važnija slavlja:

Križni put nedjeljama u korizmi (do najnovijeg vremena po obrascu fra Vlaha Letunića OFM iz Konavala, koji je tiskan u dva izdanja), sv. Antun Padovanski (13.VI. – zavjet gotovo čitavih Konavala), Uzvišenje sv. Križa (nedjelja iza 14.IX. – zavjetni dan župa Konavoskog dekanata ustanovljen 1933.: Godine Otkupljenja).Samostan ima arhiv i knjižnicu.

Literatura

Jurić, Frano. Konavli i Cavtat. Rukopis u Arhivu Male braće. – Badurina, Anđelko. “Franjevački samostan u Pridvorju”. Konavoski zbornik I. Dubrovnik, 1982. Str. 174-179. – Zlovečera, Marijan. “Obnova samostana Sv. Vlaha u Konavlima”. Vjesnik Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri. Zadar, siječanj 2000., br. 4., god. 41., str. 25-32.