Zvanje i formacije

Kako postati franjevac

Svaki mladić koji osjeća duhovni poziv može se prijaviti u postulaturu. Najbolji je način prijave uz pomoć vlastitog župnika ili duhovnika. Mladić koji smatra da ga Bog zove u Franjevački red, trebao bi uz pomoć duhovnika ili samostalno stupiti u kontakt s odgovornim osobama. U našoj je Provinciji uvedena praksa da svaki mladić koji želi stupiti u postulaturu najprije provede barem tjedan dana u samostanu kako bi upoznao izbliže život u postulaturi.

Onaj tko se želi prijaviti u postulaturu, treba učiniti slijedeće:

 

Ako je kandidat prikladan, nakon provednog vremena u samostanu, on dostavlja Upravi provincije slijedeće dokumente:

S tim dokumentima kandidat ide na razgovor s provincijalom koji na temelju dokumenata i razgovora donosi odluku o pripuštanju u postulaturu. Ukoliko je riječ o kandidatu za svećeništvo koji nema uvjete za upis na fakultet, nakon pripuštanja u postulaturu on treba u pripremnom razdoblju steći navedene uvjete (ako je potrebno, završiti četvrti stupanj te položiti državnu maturu), nakon čega može stupiti u postulaturu.

Kontakt

Fra Bojan Rizvan i fra Pavle Ivić, promicatelji zvanja

Postulatura

Što je postulatura

Svi oni koji žele biti franjevci moraju proći razdoblje postulature, koja je prvi dio formacije kandidata za franjevački život. U Franjevačkom redu postulatura je:

U našoj Provinciji postulatura traje godinu dana. Kandidate u postulaturu prima provincijal, a ona se obavlja pod vodstvom magistra postulanata. U našoj Provinciji postulatura traje godinu dana, a obavlja se u Franjevačkom samostanu sv. Frane u Zadru. Boravak u Zadru počinje 17. rujna, na blagdan Rana sv. Franje, a završava 13. lipnja, nakon blagdana sv. Ante. Kandidate u postulaturu prima provincijalni animator za zvanja i provincijal, a u postulaturi ih prati magistar postulanata.

Život u postulaturi

Svrha je razdoblja postulature da kandidat provjeri odluku o nasljedovanju Isusa Krista po načinu života sv. Franje i da se primjereno pripremi za novicijat. Da bi se ta svrha ostvarila, postulant je pozvan:

Stoga, postulanti sudjeluju u životu franjevaca u određenoj samostanskoj zajednici. U našoj Provinciji postulatura se obavlja u Franjevačkom samostanu sv. Franje u Zadru. Život postulanata sastoji se, najkraće rečeno, od molitve i rada.

Molitva

Duhovni život (molitva) čine:

Rad

Kad je riječ o radu, on se sastoji u slijedećem:

Za vrijeme blagdana Svih svetih i Dušnog dana, za vrijeme Božićnih i Uskrsnih blagdana postulanti nisu u postulaturi, nego borave u svojim obiteljima.

Novicijat

Jedna od najvažnijih ustanova svih redovničkih zajednica u Katoličkoj crkvi jest novicijat. On je preduvjet za stupanje u bilo koju Zajednicu. Redovito traje godinu dana i ima svoju specifičnu svrhu. Katkada se naziva i godinom kušnje, jer je to vrijeme upoznavanja redovničkog života s jedne strane, ali i s druge strane vrijeme u kojem odgojitelj i zajednica upoznaju izbližega prikladnost novaka za redovnički način života u dotičnoj Zajednici.

Najnoviji Zakonik kanonskog prava od 1983. godine to razdoblje uvođenja u redovnički život opisuje ovim riječima:

Novaštvo, kojim započinje život u ustanovi, usmjereno je na to da novaci bolje upoznaju Božji poziv, i to upravo onaj vlastit ustanovi, da iskuse način života ustanove i da njezinim duhom oblikuju razum i srce, te da se dokažu njihova odluka i prikladnost.

Novak pod vodstvom za to određenog člana zajednice, magistra, tijekom godine novicijata proučava temelje i zakonitosti života zajednice koje želi i samo postati punopravnim članom – i to teoretski i praktično.

Trenutno novaci naše Provincije svoju novicijatsku godinu žive s braćom Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda u Samostanu na Trsatu.

Klerikat

Zagreb – Dubrava

Život, djelovanje i promišljanje naših bogoslova možete pratiti na stranici: http://www.fra3.net

Preporučamo našu braću bogoslove u Vaše molitve! Molimo za nova duhovna zvanja u našoj Provinciji!