Zašto Crkva proglašava neke ljude svecima?

Opjevajmo slavne muževe, pretke naše po njihovim pokoljenjima. Mnogo je slave podijelio Višnji i pokazao svoje veličanstvo od iskonskih dana. Jedni vladahu kraljevstvima svojim i bijahu poznati po svojoj snazi; drugi bijahu mudri savjetnici i izricahu riječi proročanske. Neki skladahu napjeve i pisahu pjesme; Svi se oni proslaviše u svom vremenu i bijahu slava svojeg doba. Neki od njih ostaviše ime za sobom te se o njima još hvale pjevaju. Ovi bijahu ljudi pobožni čija se dobra djela ne zaboravljaju; u miru počivaju tijela njihova i ime živi za sva pokoljenja; mudrost njihovu objavljuju puci i slavu njihovu naviješta općina, napisao je dva stoljeća prije Krista mudrac Sirah.

Zato Crkva od početka uz jedinog sveca Isusa Krista, Boga i čovjeka slavi njegovu majku, sv. Josipa, djeda i baku Joakima i Anu, prijatelje Isusove apostole, a zatim one koji su pokazali ljubav prema Bogu svojom krvlju, mučenike, pa velike crkvene učitelje, i druge svjedoke ljubavi prema Bogu i čovjeku ispovjednike, redovnike, djevice i druge pripadnike Božjega naroda.

Upravo zato je nadbiskup i metropolit mons. Marin Barišić prihvatio 3. ožujka 2010. godine molbu provincijala fra Josipa Sopte, OFM i odredio, nakon što je dobio dozvolu Kongregacije za proglašenje svetih u Rimu, da 27. ožujka 2010. godine započne Biskupijski postupak za proglašenje blaženim i svetim fra Ivana Perana, OFM, člana provincije sv. Jeronima. Generalni postulator franjevačkog reda fra Giovangiuseppe Califano imenovao je dr. fra Bernardina Škuncu svojim zamjenikom (vicepostulatorom) u ovoja kauzi. Nadbiskup je imenovao svojim delegatom sudskog vikara dr. Josipa Delića, promicateljem pravde dr. fra Juru Brkana i mr. Renatu Jukić, profesora, tajnicom i zatražio da učine sve ono što za ovakve slučajeve propisuju crkveni zakoni. Istoga dana imenovana je komisija povjesničara i arhivista sa zadatkom da pretraže sve arhive provincije sv. Jeronima i biskupija i ustanova u kojima je živio i radio Sluga Božji fra Ivan.

Delegirano sudište je prikupilo sve dokumente koji se odnose na fra Ivana, sve ono što je on  u životu doživio, radio, napisao i što su drugi o njemu rekli ili napisali. Tako je sud pronašao vjenčani list njegovih roditelja, njegov krsni list,svjedodžbe osnove škole, molbu da bude primljen u dominikanski red, pa kad ga nisu htjeli primiti jer je jedinak, molbu njegova oca Ivana franjevcima provincije sv. Jeronima i prijem u taj red, pa izvještaje o Srećkovu životu u samostanu i srednjoj školi na Badiji, o boravku u novicijatu, polaganju redovničkih zavjeta, studiju na Višoj teološkoj školi u Splitu i Dubrovniku, svećeničkom ređenju i diplomi na istoj Višoj školi 1045. godine. Zatim dokumente o fra Ivanovu predavanju na istoj Visokoj školi do odlaska u vojsku u Sloveniji, pa zatvoru i osudi na smrt 23. rujna 1947. godine, zbog rušenja poretka u komunističkoj Jugoslaviji, koju nikada nije osobno dobio, kako sam piše, molbe roditelja i drugih za pomilovanje, koje je dobio 23. listopada 1947. godine smanjenjem kazne na 5 godina robije i 3 godine gubitka svih građanskih prava, što je izdržao u raznim logorima. Na kraju su mu rekli „Nisi bio kriv, ali je tako moralo biti!“

Po povratku iz logora i vojske fra Ivan je završio 23. svibnja 1971. godine studij muzike u srednjoj muzičkoj školi u Dubrovniku, i ostalo u Ljubljani i Zagrebu. Fra Ivan predaje muzički u Biskupskog gimnaziji u Splitu već 1945-46, a od 1982. predaje u Zadru i na Teologiji u Rijeci sve do umirovljenja, te vodi zborove gdje boravi, zatim poslije 1991. godine u školi u Puntu i drugim  mjestima.

Posebno razdoblje fra Ivana Perana kad je od vršio službu provincijala provincije sv. Jeronima od 1973 do 1982. godine u kojemu je počeo voditi Dnevnik pišući svaki dan ono  što je smatrao bitnim (32 Dnevnika), brojna korespodencija sa svojima iz obitelji, s biskupima, redovnicima, čč. ss. i drugima, okružnice provinciji. Treba spomenuti da smo prikupili mnoge fra Ivanove homilije za nedjelje i druge zgode, meditacije, duhovne vježbe,  nagovore redovnicima i redovnicama, kao i fra Ivanov spisateljski rad, posebno kompozicije 18 misa itd. Posebno su složeni izrazi sućuti prigodom njegove smrt, novinski isječci domaći i strani u kojima se spominje Fra Ivan, dokumenti potrebni za sprovod, posebno Smrtni list o njegovoj smrti 14. rujna 2003. godine na Poljudu u Splitu radi čega je ovaj biskupijski postupak vođen u Splitu.

Uz prikupljanje dokumentacije Delegirano sudište je prema pitanjima  koja je pripremio promicatelj pravde fra Jure Brkan saslušalo 31 svjedoka: 2. biskupa, 3 fra Ivanove sestre, 8 redovnika njegove provincije, 4 dijecezanska svećenika 5 časnih sestara i 9 laika o fra Ivanovu životu, krepostima i glasu svetosti sve složenu u poziciju od 526 stranica.

Komisija za povijest i arhivistiku prikupila je sve ono što se nalazi po arhivima provincije sv. Jeronima i biskupija u kojima je živio i radio fra Ivan, što je sada spremljeno u arhiv ovoga dijecezanskog postupka u Poljudu u 35 arhivskih kutija. Rad ove komisija uz njihovu Relaciju potpisanu od svih članova komisije uz ocjene bogoslovnih ocjenitelja šalje se u Rim str. 420.

Iz svih spisa fra Ivana Perana uzeti su neki tekstovi i svjedočanstva koja posebno govore o životu, krepostima i glasu svetosti koji uživa fra Ivan kod redovnika, svećenika i naroda Božjega, str. 152.

Prema odredbi upute Kongregacije za kauze svetih izvršen je prijenos posmrtnih ostataka sluge Božjega fra Ivana Perana iz franjevačke grobnice u crkvu Navještenja BDM u Košljunu i to dokumentirano ide u Rim str. 120, Kao i Vita autentica „Sanità come un canto“ (detaljno opisani fra Ivanov život, kreposti i glas svetosti str. 430).

Sve ovo nabrojeno u fra Ivanove objavljene knjige: Osam pučkih misa; S Kristom i u smrt; Mali cvijet Istre šalje se u Rim u Hrvatskom izvorniku i po dva primjerka ovjerovljenog prijevoda na talijanski jezik u posebno pismo nadbiskupa, njegova delegata i promicatelja pravde.

Ovim završava na dan uoči smrti sv. Frane, utemeljitelja franjevačkog reda biskupijski postupak, a počinje onaj u Rimu u Kongregaciji za kauze svetih, pa vas sve molimo da molite Boga da bi se čim prije dogodilo čudo po zagovoru SB fra Ivana Perana, da bi on bio od Crkve službeno proglašen blaženim i svetim.

U tu svrhu možete uzeti sličice, letak s molitvom da Bog proslavi svoga slugu fra Ivana, kao i njegovu knjigu S Kristom i u smrt.