Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Video o našoj Provinciji

Draga braćo i prijatelji naše Franjevačke provincije sv. Jeronima sa sjedištem u Zadru, radosni smo da vam možemo predstaviti video koji će našu Provinciju predstavljati na sljedećem Kapitulu Reda OFM u Asizu.

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u izradi ovog projekta.

Video pogledajte ovdje: