U sklopu projekta „Hrvatskog svjetskog križnog puta“ slika Uskrsnuća u crkvi sv. Frane

U sklopu projekta „Hrvatskog svjetskog križnog puta“, u crkvu sv. Frane u Zadru uoči blagdana sv. Ante, u srijedu 12. lipnja, bit će postavljena slika koja predočava 15. postaju križnog puta – Uskrsnuće. Slika, ulje na platnu, rad je dubrovačke akademske slikarice Ivane Jovanović Trostmann. Nastala je po ideji gospodina Slavka Lukača i udruge „Djelo ljubavi“, koji su organizirali hrvatske slikare kako bi slike pojedinih postaja (od njih petnaest) postavili po različitim krajevima svijeta.

Po izjavi gosp. Lukača: „Križni put se postavlja na slavu i hvalu Gospodina Našega Isusa Krista, kao i za sve Hrvate koji su tijekom povijesti odlazili u svijet i sačuvali katoličku vjeru. Križni put se postavlja od istoka do zapada, odnosno od sjevera do juga svijeta, kao što je univerzalna i Katolička Crkva.“ Kako odaje gosp. Lukač, druge postaje križnog puta već su postavljene, ili se njihovo postavljanje predviđa, u državama: Novi Zeland, Australija, Japan, Indija, Poljska, Njemačka, Rim, Sveta Zemlja, Egipat, Tanzanija, Brazil, Čile, Mexico i Sjedinjene Američke Države.

Hrvata ima po svim kontinentima i gotovo po svim državama svijeta. Išli su „trbuhom za kruhom“, a sa sobom su nosili običaje koje su ljubomorno čuvali, kao i svoju vjeru. Ovim nadahnutim, i s mnogim ljudima koordiniranim, vjerskim i umjetničkim projektom gospodin Lukač uspio je djela hrvatskih umjetnika na temu Muke Gospodinove postaviti u važnije krajeve kugle zemaljske gdje su Hrvati boravili ili borave. U crkvi sv. Frane, poslije svete mise koja, uoči blagdana svetog Ante počinje u 20 sati, bit će kratko predstavljena ideja ovog neobičnog križnog puta o kojoj će u ime udruge govoriti i sam inicijator gosp. Slavko Lukač.

fra Stipe Nosić