Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Trogir-Drid: Izborni kapitul OFS-a

Redoviti izborni kapitul Mjesnoga bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Sv. Elizabeta Ugarska“, Trogir – Drid, na kojem se biralo Vijeće Mjesnoga bratstva OFS-a na mandat od tri godine (2017.-2020.), održan je u nedjelju, 12. studenoga 2017. u Franjevačkom samostanu Uznesenja Blažene Djevice Marije na Dridu pod predsjedanjem Mile Šuto, OFS, područne ministre Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“, sa sjedištem u Splitu, Trg Gaje Bulata 3, a u nazočnosti fra Stipe Nimca, OFM, predsjednika Konferencije područnih duhovnih asistenata.

„Bratstvo okupljeno na kapitulu bavi se sadržajima koji se tiču njegova života i organizacije (usp. GK 49, 2) i ima izbornu vlast i vlast odlučivanja, uzimajući u obzir odredbe upravnih tijela viših razina“ (Statut Hrvatskog nacionalnog bratstva OFS-a, čl. 9.). Program izbornog kapitula odvijao se u dva dijela: prvi predizborni dio i drugi izborni dio.

Prvi (predizborni) dio

Pozdrave su uputili Mila Šuto, OFS, područna ministra, Vesna Delić, OFS, ministra Mjesnoga bratstva OFS-a „Sv. Elizabeta Ugarska“, i Matija Matošević, OFM, (župnik župe sv. Jakova, Trogir) mjesni duhovni asistent istoga Bratstva te fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata.

Izvješće o životu i radu u protekle tri godine (2014.-2017.) podnijela je Vesna Delić, OFS, ministra, koje je jednoglasno usvojeno.

Mila, OFS, područna ministra održala je predavanje „Vođenje i animiranje – osnovni elementi upravljanja OFS-om“, a fra Stipe, OFM održao je duhovni nagovor „Koja su obilježja svjetovnog franjevca/-ke“.

Drugi (izborni) dio

Izborni dio kapitula započeo je zazivom Duha Svetoga i čitanjem biblijskog teksta koje ističe Isusovo „načelo služenja braći i sestrama“ (Iv 13, 1-17). Potom je slijedio izbor prema odredbama Generalnih konstitucija OFS-a (GK čl. 76-80).

Vanja Bilić, OFS, predložena je i izabrana za tajnicu kapitula, a za brojače glasova Ljilja Perković Ojvan i Marija Milas.

Izabrani su na trogodišnji mandat 2017.-2020.:

  • Vesna Delić, OFS, ministra
  • Mirjana Svilan, OFS, zamjenica ministre i povjerenica za informacije
  • Danira Buble, OFS, tajnica
  • Marica Tomac, OFS, blagajnica
  • Franka Perković, OFS, povjerenica za formaciju
  • Član Mjesnoga vijeća je i fra Matija Matošević, OFM, duhovni asistent

Nakon izbora izabrani su potvrdili svoje franjevačko zvanje i svoju spremnost na služenje te zajednički izrekli molitvu. Nakon potvrde svoga franjevačkoga zvanja i svoje spremnosti na služenje novoizabranih fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata, podijelio je svima blagoslov našega oca sv. Franje (Obrednik OFS-a, br. 18.).