Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Trenutno Red Manje braće ima 12 127 braće u 119 zemalja

“Acta Ordinis Fratrum Minorum” je ovog rujna objavila statističke preglede našeg Reda u cijelom svijetu do prosinca 2021., razdoblje 2020./2021. Prije više od osam stoljeća, uz odobrenje pape Inocenta III., sveti Franjo Asiški utemeljio je jedan od najvećih vjerskih redova u kršćanstvu, koji je i dalje velik, ali je podijeljen u tri grane: Red manje braće (OFM), Red braće Manji konventualac (OFM Conv) i Red manje braće kapucina (OFM Cap).

Trenutno Red Manje braće ima 12 127 braće u 119 zemalja. Od toga: 445 postulanata (nebrojeno); 325 novaka; 1409 privremeno zavjetovanih (931 sa svećeničkim izborom, 137 bez svećeničkog izbora, 341 bez izbora); 10 395 sa svečanim zavjetima (8 190 svećenika, 70 trajnih đakona, 393 sa kleričkom opcijom, 1 633 fratara laika); 3 kardinala, 106 nadbiskupa i biskupa. U tom je razdoblju Red zabilježio 341 smrt.

Mi, braća, raspoređeni smo ovako: 1303 u Africi i na Bliskom istoku; 2.958 u Latinskoj Americi; 983 u Sjevernoj Americi; 1 548 u Aziji i Oceaniji; 3.136 u zapadnoj Europi; 2.209 u istočnoj Europi.

Naš je Red strukturiran u 91 provinciju i 10 autonomnih kustodija, sedam entiteta ovisnih o generalnom ministru; 17 Kustodija ovisna o provincijama; 14 konferencija provincijalnih ministara i 3 unije konferencija (Azija / Oceanija: FCAO; Latinska Amerika: UCLAF; Europa: UFME).

Na prošlogodišnjem generalnom kapitulu fra Massimo Fusarelli iz talijanske provincije sv. Bonaventure izabran je za generalnog ministra Manje braće, 121. nasljednika svetog Franje Asiškog.