Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Tradicionalni Božićni koncert klapa u crkvi sv. Frane

U crkvi Sv. Frane u utorak 6. siječnja, na blagdan Bogojavljanja, održan je tradicionalni Božićni koncert klapa na kojem su nastupile muške klape Kožino, Idro, Težaci, Koporan, Ponistra, Galija, Donat; ženske klape Kandelora, Luna, Libar, Karmel, Kuntrata, Zikva, Garofuli i Arbanaške; te mješovite klape Arsenal, Kolajna i Školji.