Skupština dvaju definitorija

U Samostanu sv. Franje u Rovinju održana je u ponedjeljak 13. i utorak 14. ožujka zajednička sjednica provincijskih uprava Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri i Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda pod predsjedanjem generalnog delegata fra Domagoja Runje.

Nakon uvodne molitve uslijedio je osvrt na sjednicu dvaju definitorija s Generalnim ministrom koja je bila 31. ožujka 2022. na Košljunu. U proteklom vremenskom razdoblju obje provincije imale su svoje kapitule na kojima se pokazala otvorenost braće za međusobnu suradnju u procesu prestrukturiranja s ciljem da Provincija sv. Jeronima postane ovisna kustodija o Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda.

U nastavku sjednice pristupilo se izradi i izglasavanju Statuta Skupštine dvaju definitorija i Statuta Koordinacije dviju Provincija. To su potrebni pravni temelji za daljnja nastojanja u provedbi spomenutoga procesa. Razgovaralo se i o daljnjim koracima u suradnji koja je već započela na području početne formacije. Naglašeno je kako i na tom planu treba izraditi pravne dokumente kako bi se jasnije izrazio međusobni odnos i funkcioniranje zajedničkih odgojnih bratstava.