Seminar: Ekologija i eko karta RH i BiH kao izraz skrbi za dom

2015-04-13-11-56-9654-

Uz pomoć stručnih ljudi za ova pitanja nastojat ćemo tijekom ove godine kroz seminare i druge radne skupove produbiti pitanja ekološke krize. Osobito se nadamo stvaranjem mreže suradnika na izradi eko-karte RH i BiH produbiti u našim zajednicama, Crkvi i društvu otvorenost i osjetljivost za pitanja, koja ćemo obuhvatiti općom i širokom temom: Kriza ekološke misli/prakse kao skrbi za dom i odgovornosti za život.

Ovaj seminar i slijedeći radni skupovi na ovu temu žele progovoriti utemeljeno o krizi ekološke misli, koja zapravo na taj način kamuflira lošu, prema domu kao prostoru i okviru života neprijateljsku praksu.

Dobro došli svi koji mogu s nama suradivati i gajiti odnos prema životu stvorenja, koji nastojimo graditi na temeljima biblijskog pozitivnog stava prema stvorenjima, u tradiciji pobratimstva/posestrinstva sa stvorenjem sv. Franje, u skladu s inicijativama pape Franje oko utemeljenja obuhvatnijeg (holističkog) shvaćanja ekologije, ekologije čovjeka i ekološkog obraćenja, te poveznice između ekologije i socijalnog nauka Crkve.

fra Mijo Džolan