Samostan na Čiovu ustupljen na upravljanje braći Franjevačke provincije Bosne Srebrene

U Samostanu sv. Ante na Čiovu u Trogiru potpisan je u ponedjeljak 4. prosinca 2023. u 12 sati Ugovor o ustupanju ovoga samostana na upravljanje franjevcima Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Ugovor su potpisali provincijalni ministri ovih dviju bratskih provincija, provincijalni ministar franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić i provincijalni ministar Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri sa sjedištem u Zadru fra Tomislav Šanko.

Potpisivanju su nazočili dosadašnji upravitelj samostana fra Matija Matošević i novi upravitelj fra Ivan Jelić. Ispred Konzervatorskog odjela u Trogira bila je prisutna Jelena Grabovac koja je pomogla u utvrđivanju i popisivanju važnijih slika i sakralnih predmeta. Nakon potpisivanja Ugovora, potpisan je i zapisnik primopredaje samostana te je pregledana sva potrebna dokumentacija.

Ovaj drevni samostan do sada su vodili franjevci Franjevačke provincije sv. Jeronima, opslužujući i obližnju Župu sv. Jakova. Nakon primopredaje uslijedio je prigodni objed u Samostanu sv. Ante za kojega se pobrinuo novi domaćin fra Ivan Jelić. Fra Matija će ostati u samostanu još oko mjesec dana, pomažući subratu da se uputi u život i djelovanje samostana i župe te će potom prijeći na novu službu u Samostan sv. Ante na Poljudu. Braći iz Franjevačke provincije Bosne Srebrene želimo obilje Božjeg blagoslova i Duha Božjega u radu s povjerenim im narodom.