Provincijski kapitul na Košljunu

Na zajedanju redovitog Provincijskog kapitula Provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri koji se održava na Košljunu od 28. ožujka do 1. travnja 2016., pod predsjedanjem fra Andrije Bilokapića, provincijala i predsjednika Kapitula, izabrana je nova uprava Provincije te su određene smjernice za daljnje djelovanje Male braće u Provinciji.

Novi izabrani definitori tj. članovi uprave su: fra Ante Bilokapić, fra Stjepan Žužić, fra Leopold Mičić i fra Gabrijel Škibola.

Nakon izbora, sudionici kapitula su u kapitularnoj dvorani zapjevala “Tebe Boga hvalimo”, nakon čega su novi članovi uprave položili prisegu vjernosti. Kapitul se nastavio te su doneseni zaključci vezani za život i rad Provincije u sljedećem trogodištu. Zaključci se odnose na duhovni i bratski život, brigu za bolesnike, brigu za zvanja, izmjenu Statuta Provincije , ekonomiju te preustroj Provincije.