Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Priopćenje sa sjednice definitorija

U Samostanu sv. Franje u Rovinju u utorak, 31. kolovoza i srijedu, 1. rujna 2021. pod predsjedanjem fra Ivana Sesara, delegata Generalnog ministra, održan je zajednički susret definitorijâ Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda i Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri sa sjedištem u Zadru.

Potaknuti dopisima Generalnog ministra o potrebi i mogućnostima bratske suradnje (br.MG 46/21 i br.MG 47/21) od 13. ožujka 2021., a prepoznajući poteškoće u kojima se nalazi Franjevačka provincija sv. Jeronima iz Zadra, braća su raspravljala o modelima možebitne međuprovincijske suradnje.

Na susretu braća su se upoznala s bogatom prošlošću i sadašnjošću vlastitih provincija, osobito se osvrnuvši na različite vidove aktualnog pastoralnog djelovanja. Osim toga, braća su detaljno upoznata s dosadašnjim etapama procesa prestrukturiranja Franjevačke provincije sv. Jeronima koje su se (od 2019. godine) događale u okvirima JKPM OFM i dotične Provincije. Kroz konstruktivni bratski dijalog definitoriji su očitovali spremnost na međusobnu suradnju, a o njezinim konkretnim oblicima razmatrat će se i na bratskim susretima u vlastitim provincijama.

Dogovoreno je da se sljedeći susret spomenutih definitorijâ organizira početkom 2022. godine.

U Rovinju, 1. rujna A.D. 2021.

Tajništvâ provincijâ