Predstavljene knjige o fra Bonifaciju Peroviću

U zadarskom franjevačkom samostanu sv. Frane predstavljene su 7. listopada dvije knjige vezane za život i rad poznatog zadarskog franjevca Bonifacija Perovića, koji je veći dio života proveo kao emigrant. Jedna knjiga je ponovljeno prošireno izdanje radova sa znastvenog skupa koji je o njemu  1997. održan u Zadru. Druga je pretisak knjige „Komunizam“ kojju je on napisao još 1938., i u kojoj je prorekao sudbinu ruskog boljševizma. Izdavači su njegovi nećaci, Krsto i Tomislav Perović. Knjige su predstavili: izv. prof. dr. Vladimir Lončarević, doc. dr. Ivan Čulo i prof. dr. Serđo Dokoza. Sudionike je u ime Franjevačke provincije i kao gvardijan samostana pozdravio fra Stipe Nosić, a kroz program je vodila Luciana Karuza.