Predstavljena knjiga “U srcu Crkve”

redovnici

Knjiga “U srcu Crkve” dr. Celestina Tomića, OFMConv. (1917. – 2006.) predstavljena je u utorak 17. veljače u dvorani sv. Franje samostana franjevaca konventualaca na zagrebačkom Svetom Duhu. Knjigu su u povodu Godine posvećenog života zajedno objavili Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca i Hrvatska konferencija viših redovničkih poglavara i poglavarica.
Predsjednik HKVRPP i provincijal Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića fra Jure Šarčević, OFMCap, izrazio je radost da upravo u Godini posvećenog života mogu “našem redovništvu i cijeloj Crkvi predstaviti knjigu o. Celestina Tomića, našega uglednoga teologa, bibličara, pisca brojnih knjiga i mnogo drugih publikacija”. Rekao je da se HKVRPP kao suizdavač knjige na skroman način, posmrtno, odužuje zaslužnom redovniku, dugogodišnjem profesoru i plodnom piscu.
Osvrnuvši se na sadržaj knjige, napomenuo je da je pisana jednostavnim, biblijskim, jasnim i čitljivim Celestinovim stilom, a obogaćena je brojnim navodima crkvenog učiteljstva, posebno svetog pape Ivana Pavla II. Središnja misao i poruka knjige je o nasušnoj potrebi posvećenog života. “Što bi bilo od svijeta kad ne bilo redovnika”? (Angela iz Foligna). Kroz tri poglavlja Celestin Tomić osvjetljava tri evanđeoska savjeta i promatra ih s biblijske, teološke, crkvene i praktične ljudske strane. Njima prethodi prvo poglavlje o savršenoj ljubavi, koja je temelj svega. Ona je u srcu Crkve kao najpotpunije izražena bit posvećenog života.
Nema nikakve sumnje da će ta knjiga pomoći, ne samo posvećenim osobama nego i mnogim drugim vjernicima laicima, da bolje razumiju Isusov poziv na savršenstvo i da bolje i vjernije žive svoje redovničko i kršćansko zvanje i poslanje, zaključio je Šarčević.

Članica Vrhovne uprave Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga s. Marija Karolina Zebić u duhu knjige govorila je o zavjetima. Zapitavši “ima li danas uopće smisla živjeti zavjete čistoće, siromaštva, poslušnosti” istaknula je da odgovor na to pitanje i ustrajnost u posvećenom životu u knjizi daje o. Celestin. Tu se nalaze i razjašnjenja i upute. “Potiče nas i posvješćuje nam da naš posvećeni život ovdje na zemlji življen u vjeri, nadi i ljubavi bude živo svjedočanstvo uskrslog Krista i naše domovine koja je na nebesima”, rekla je te se kratko osvrnula na svaki od zavjeta “posvećena čistoća – znak prisutnosti Božjeg kraljevstva”, “posvećeno siromaštvo – znak istinskih vrijednosti” i “posvećena poslušnost – eshatološki znak”.

Dugogodišnji urednik Veritasa i provincijal franjevaca konventualaca u tri mandata, a sada arhivar Provincije fra Ljudevit Maračić, OFMConv, koji je u bogatoj pisanoj ostavštini fra Celestina pronašao taj rukopis pripremljen za tisak, istaknuo je kako su nakon autorove smrti na vidjelo došla mnoga neobjavljena djela. Tako je u bogatoj skupini rukopisa biblijski obojenih, pronađeno više djela koje je fra Celestin pisao posljednjih godina života, kad je prestao njegov pedagoški rad na fakultetu. Riječ je o 23 knjige spremne za tisak na ukupno 3950 stranica. “Cijeli redovničko-znanstveni život i djelovanje prožet je njegovim biblijskim promišljanjem redovničkog života, od dana kad je kao odgojitelj redovito upućivao svoje odgajanike tim putem, preko onoga dugotrajnoga razdoblja kad je često bivao pozivan redovničkim zajednicama, posebno onima sa ženskim predznakom, da vodi duhovne vježbe i drži duhovne obnove, do onoga konačno potaknutog crkvenim poticajom na buđenje i obnovu posvećenog života, od koncilskih dokumenata do papinskih pobudnica. Celestin je marljivo zapisivao svoje bilješke i zapažanja, uspoređivao ih s biblijskim temeljima i postavkama, nadopunjavao novijim crkvenim smjernicama i tako sastavio nekoliko djela”, rekao je Maračić.

Provincijal Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, ravnatelj međureligijskog centra Hrvatski aeropag i urednik Veritasa fra Josip Blažević, OFMConv, rekao je da ono što daje pečat ovomu djelu je svetački lik autora kojega se i sam sjeća kao profesora. Prisjetio se i kako je fra Celestin uvijek bio raspoloživ, k tomu imao je milost s ondašnjim provincijalom fra Đurom Hontićem posjetit ga u bolnici dan uoči njegove smrti. Otvorio je oči, i rekao samo jednu riječ, koja mu je bila i posljednja “hvala”. Skromno je živio, skromno umro, rekao je Blažević.

U glazbenom dijelu sudjelovali su bogoslovi fra Milan Gelo i fra Josip Ivanović, a voditelj programa bio je fra Ivan Lotar. (ika/hkvrpp)