Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Predstavljanje knjiga u crkvi Male braće u Dubrovniku

CRKVA MALE BRAĆE

Nedjelja, 6. prosinca 2015. u 19,30 sati
(poslije sv. mise u 19 sati, kada će fra Vito Smoljan slaviti 50. godišnjicu misništva)

Bit će predstavljene dvije knjige, u izdanju Franjevačkog samostana Male braće:

Fra Marijo Šikić (posmrtno) „TRILOGIA MARIANA“
Fra Frano Vlašić (umro na glasu svetosti) „FLORILEGIUM MARIANUM“.

Svoja svjedočanstva o pokojnim autorima izreći će
fra Andrija Bilokapić, provincijal
i fra Zlatko Papac, studentski kolega autora.