Poštanska marka u povodu 130. obljetnice rođenja fra Bernardina Sokola

Hrvatska pošta najavila je na svojim mrežnim stranicama izdavanje poštanske marke u povodu 130. obljetnice rođenja fra Bernardina Sokola, hrvatskog svećenika i glazbenika, te popratnu omotnicu, arak i žig prvog dana. Žig prvog moći će se dobiti 15. i 16. svibnja u poštanskom uredu 10101 Zagreb. Cijela zbirka ima datum izdanja 15. 5. 2018.
Njegov subrat vikar Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri dr. fra Stipe Nosić podsjeća na životni put fra Bernardina Sokola: “Bernardin Sokol, krsnim imenom Luka, rođen je 20. svibnja 1888. u Kaštel Sućurcu kod Splita. U franjevački red stupio je 1905. Za svećenika je zaređen 1912. Glazbu je studirao od 1915. do 1917. u Klosterneuburgu kod Beča. Istovremeno je tu učio crkveno pravo, moral, pastoral i liturgiku. Poslije toga u Dubrovniku je predavao moralku, crkveno pravo i glazbu. Teološki i glazbeni studij nastavio je u Rimu, gdje je 1925. doktorirao teologiju, a na Papinskoj višoj glazbenoj školi 1926. završio je muzikologiju. Od 1927. do 1932. na Teološkom fakultetu u Zagrebu predavao je uvod u koralno pjevanje i crkvenu muzikologiju.

Nakon toga živio je na otoku Badiji kod Korčule, gdje je bio profesor glazbe na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji. Od 1929. do 1941. objavio je 80 svezaka zbirka za crkvenu i svjetovnu glazbu Pjevajte Gospodinu pjesmu novu. U tom nizu tiskao je i Glazbene monologe, koje je sam opisao kao „25 svezaka sa 125 većih ili manjih sastavaka: za malu, srednju i veliku djecu, tj. mladež, mušku, žensku i mješovitu”. Tu je objavio i jedanaest Angelusa. Sokol je još za života uvršten u neke strane glazbene leksikone.

U Zagreb je ponovno otišao 1941. kako bi lakše nastavio svoj izdavački glazbeni projekt. U tome ga je spriječila bolest, ali i ratne neprilike, pa se na Badiju vratio u veljači 1944. Tu su ga lažno optužili da je odao partizane, pa ga je nekoliko njih u noći 28. rujna 1944. uhitilo i odvelo iz samostana. Nekoliko dana nakon toga, more mu je izbacilo tijelo na plažu u Orebiću. Tu ga je skupina mještana pokopala, pa je njega i njegova djela obavio veo šutnje, što je trajalo sve do osamostaljenja RH. Pripadnici OZN-e prilikom njegova uhićenja odnijeli su iz njegove sobe različite spise. Neki od njih, sada čuvani u HDA-u, tek nakon 74 godine ugledali su svjetlo dana. U njima su podcrtane rečenice u kojima se spominje Hrvat, hrvatsko, iz čega se vidi da mu je jedini ‘grijeh’ bilo to što je bio Hrvat. Ubijen je bez optužnice i bez suđenja, a tijelo mu još nije pronađeno.” “Dani fra Bernardina Sokola” u povodu 130. obljetnice njegovog rođenja održat će se od 18. do 20. svibnja u Splitu i Kaštel Sućurcu.