Posjet hrvatskim franjevcima i vjernicima u Argentini

Fra Domagoj Runje, generalov delegat za preustroj Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri sa središtem u Zadru, kao kustodije ovisne o Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda sa središtem u Zagrebu i fra Tomislav Šanko, provincijalni ministar Franjevačke provincije sv. Jeronima, u pohodu su hrvatskim vjerskim središtima u Argentini koje od 1929. godine vode franjevci Franjevačke provincije sv. Jeronima. Prvi misionar među hrvatima u Argentini bio je fra Leonard Rusković koji je došao u Burenos Aires na molbu tadašnjeg nadbiskupa Buenos Airesa.

Svrha posjeta jest bratski susret te upoznavanje aktualnoga stanja hrvatskih katoličkih zajednica u Argentini. Tijekom svog gotovo stoljetnog djelovanja u Argentini franjevci Provincije sv. Jeronima služili su generacijama hrvatskih doseljenika u Argentinu, ali i ostalim stanovnicima ove velike i lijepe zemlje.

Plod njihova djelovanja osjeća se u privrženosti vjernika franjevcima kao životnom osloncu u duhovnim i drugima životnim potrebama. Odgovarajući potrebama vjernika, franjevci su u Argentini gradili crkve, samostane, kapele i duhovne centre.

Od tih ustanova danas su aktivna sljedeća središta: središte sv. Nikole Tavelića u Tejaru, središte sv. Leopolda Mandića u San Justu, Centar za mlade Pico koja se naziva malom školom, Institut kardinal Alojzije Stepinac u Hurlinghamu te kuća za duhovne obnove Zvijeda mora u Bahia San Blaisu. Uz navedena središta franjevci su osnovali Samostan i crkvu San Cristo u Jose Ingenierosu i crkvu Sagrada Familia u Vila Rafo kojima se danas služe vjernici u tim četvrtima Buenos Airesa. 

Za vrijeme posjeta generalov delegat i provincijalni ministar uz navedna središta posjetili su Hrvatski dom (Centro Croata Buenos Aires) na čelu s gospodinom Domagojem Vlahovićem i Hrvatski Karitas kardinal Stepinac. Isto tako posjetili su i Veleposlanstvo Republike Hrvatske i susreli se s veleposlanicom Duškom Paravić i ostalim djelatnicima veleposlanstva u Buenos Airesu. 

Tijekom djelovanja franjevaca okolnosti su se često mijenjale pa tako i broj braće koja su djelovala u Argentini. Naime, nekada je hrvatska franjevačka zajednica u Argentini brojila trinaest članova, a danas ovdje djeluju samo dvojica braće: fra Josip Peranić i fra Jordan Ostojić. Zbog nedostatka broja hrvatskih franjevaca koji djeluju u Argentini nije moguće kvalitetno voditi sve ustanove koje su tijekom godina nastale. Stoga, posjet uključuje i susrete s mjesnim biskupima, argentinskim franjevcima i drugim redovničkim zajednicama s kojima se razmatraju mogućnosti buduće suradnje.