Peti europski susret novih oblika franjevačkog života i poslanja

Od 26. do 30. ožujka 2017. godine u organizaciji Tajništva za misije i evangelizaciju Reda Manje braće održan je u Frascatiju kod Rima 5. europski susret novih oblika franjevačkog života i poslanja.

Na susretu koji je bio naslovljen „Franjo i njegova braća: dar za današnju Europu?“ okupilo se četrdesetak naše braće koja žive i djeluju u okviru novih oblika života i poslanja iz Italije, Francuske, Hrvatske, Češke, Litve i Španjolske. Na susretu su bili i predstavnici braće koja žive u novim oblicima života i poslanja iz Reda Manje braće konventualaca i Reda Manje braće kapucina. Prva večer susreta iskorištena je za međusobno upoznavanje i upoznavanje s rasporedom i metodologijom rada susreta.

Povijest „novih oblika“

U ponedjeljak, 27. ožujka, nakon jutarnje molitve i sv. mise koju je predvodio biskup Frascatija, mons. Raffaello Martinelli, koji nas je i ugostio u biskupijskom domu kršćanske duhovnosti Villa Campitelli u Frascatiju, započeo je radni dio susreta upoznavanjem s poviješću „novih oblika“ koju je predstavio fra Arturo Milici iz bratstva u Palestrini. On je pokazao kako se korijeni ovakvih oblika franjevačkog života mogu naći u Francuskoj, gdje je 1982. inicijativom fra Jean-Claudea Chupina nastalo „putujuće bratstvo“ koje je živjelo zajedno s onima koji nisu imali krova nad glavom. Takav se oblik života proširio i među franjevcima u Italiji te su braća počela organizirati zajedničke akcije i susrete.

Od 2000. godine ovaj je projekt okupljao braću iz različitih provincija i europskih država (Italije, Francuske, Španjolske, Češke, Poljske). Od devedesetih godina 20. st. u različitim europskim provincijama uspostavljaju se tzv. nova bratstva obilježena kontemplacijom i misijom, životom među ljudima i imigrantima, zajedništvom života i molitve s laicima ili razvojem projekata nove evangelizacije. Otada je uspostavljeno dvadesetak takvih bratstava u barem sedam europskih država (Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Austriji, Hrvatskoj, Češkoj i Litvi). Od 2001. godine ova bratstva organiziraju međusobne bratske susrete. Od 2006. godine dio tih susreta organiziralo je i Generalno tajništvo za misije i evangelizaciju.

Upravo na ovim susretima rađaju se i kriteriji koji pomažu da se prepozna pripada li neko franjevačko bratstvo novim oblicima života i poslanja. Tako se došlo, između ostaloga i do sedam točaka koje su danas sadržane u dokumentu našega Reda Ite nuntiate… iz 2014. godine, a navode se i u zaključcima posljednjeg Generalnog kapitula. Na susretima koji su 2014. i 2015. održani u Palestrini sastavljena je Povelja mreže sv. Josipa Čuvara kao tekst unutar kojega se prepoznaju sva „nova bratstva“.

Pogled stručnjaka

Nakon fra Arturova izlaganja riječ je predana pozvanim stručnjacima koji su trebali pomoći sagledati ulogu koju bi franjevci trebali imati u današnjoj Europi. Prvi pozvani predavač bio je Claudio Risé, profesor emeritus iz psihologije, sociologije komunikacija i kulturalnih procesa, pisac i novinar. On je govorio o odnosu pravde i prava, te o pravu da se nema prava koje on prepoznaje kod franjevaca. Osobito je naglasio da bi franjevci time mogli pomoći i bogatima koji su svojim bogatstvom ugroženi te bi im mogli ponuditi određeni oblik siromaštva kao put prema Kristu i prema slobodi.

Drugi predavač bila je Cristina Simonelli, predsjednica Koordinacije talijanskih teologinja, profesorica patrologije u Veroni te na Teološkom fakultetu sjeverne Italije, autorica brojnih publikacija, koja je od 1976. do 2012. živjela u romskom naselju najprije u Toskani, a onda u Veroni. Kako bi opisala svoje viđenje uloge franjevaca za današnju Europu, poslužila se nazivom Međuzemlje, no dala mu je novo značenje, različito od onoga u Gospodaru prstenova. Prema njezinu tumačenju, franjevci mogu biti neka vrst međuzemlja između različitih stvarnosti koje danas Europa živi: između ustaljenog društva i migranata svake vrste, između bogatih i siromašnih, i slično. Za to je, međutim, potrebna vjera izlaska sa spremnošću da se iskorači prema drugima i drugačijima. Nakon oba predavanja razvila se plodna rasprava.

Susret s Generalnim ministrom

U utorak, 28. ožujka, održan je susret s generalnim ministrom, fra Michaelom Perryjem koji je ujutro i predvodio sv. Misu. Na susretu je sudjelovao i dio Generalnog definitorija. Generalni ministar najprije je za zajedničko razmatranje predložio odlomak iz Ivanova evanđelja o Isusovim ukazanjima nakon uskrsnuća, osobito o ukazanju Tomi. U poslijepodnevnom dijelu susreta bilo je dovoljno vremena za raspravu o stanju u „novim bratstvima“ te o mogućnostima koje se pred njima otvaraju, kao i o odnosu između „novih bratstava“ i njihovih provincija te „novih bratstava“ i uprave Reda.

Susret s Generalnim ministrom završio je molitvenim bdjenjem u kojem je nastavljeno razmatranje odlomka Ivanova evanđelja kroz zajedničku molitvu i rječite simbole. Bdjenje su pripremila braća iz Litve.

Rasprava i prijedlozi

Posljednjeg i pretposljednjeg dana susreta, 29. i 30. ožujka, kroz rad u skupinama i u plenumu, raspravljalo se o zaključcima susreta, odnosno o prijedlozima koji će biti dostavljeni Generalnom definitoriju. U ovim raspravama sudjelovao je i Generalni animator za evangelizaciju, fra Russel Murray. Predloženo je, tako, da se u Generalnoj kuriji prilikom susreta s novim provincijalnim ministrima i generalnim vizitatorima organizira upoznavanje s dokumentom Ite nuntiate…, s Mrežom sv. Josipa Čuvara, te s pojedinim konkretnim bratstvima novih oblika života i poslanja.

Predloženo je i da se omogući razmjena braće koja u tri ogranka Prvoga reda nastoje živjeti nove oblike života i poslanja. Također je predloženo da Generalni definitorij imenuje koordinatora novih oblika života i poslanja koji bi mogao biti jedan od braće koji živi u tim bratstvima ili cijelo jedno bratstvo. Prijedlog je sudionika ovoga susreta da uloga koordinatora bude povjerena bratstvu u Palestrini. Na kraju je predloženo i da se provincijalnim ministrima predloži da braća u početnoj formaciji prođu i kroz iskustvo „novih bratstava“.

Osim ovih prijedloga koji će biti dostavljeni Generalnom definitoriju, odlučeno je da će sljedeći susret ovoga tipa organizirati bratstva u talijanskoj Liguriji i da će na njemu biti nastavljen rad na tumačenju i dorađivanju Povelje Mreže sv. Josipa Čuvara. Određena su braća koja će održavati komunikaciju među različitim bratstvima ove Mreže, te povjerenstvo za organizaciju zajedničkih akcija i iskustava života i poslanja. Sudionici susreta potpisali su Povelju Mreže sv. Josipa te predložili da ova Povelja bude dostupna na internetskim stranicama Reda kako bi je mogla potpisati sva zainteresirana braća.

Fra Darko Tepert