Papa imenovao fratra Ivicu Petanjka za novog krčkog biskupa

Danas u 12 sati objavljena je vijest da je Sveti Otac papa Franjo prihvatio odreknuće od službe pastirskog upravljanja Biskupijom Krk, koje je podnio krčki biskup Valter Župan, sukladno kanonu 401 § 1 Zakonika kanonskog prava i da je istodobno imenovao biskupom iste Biskupije Krk dr. fra Ivicu Petanjaka, člana Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića, savjetnika u Upravi Provincije i gvardijana kapucinskog samostana u Osijeku.

Imenovani biskup fra Ivica Petanjak rođen je 1963. u Đakovu. Za svećenika je zaređen 1990. godine. Od 1995. do 2002. bio je na postdiplomskom studiju u Rimu, gdje je magistrirao i doktorirao crkvenu povijest. Od 2005. do 2011. bio je provincijalni ministar Hrvatske kapucinske provincije. Od 2011. do 2014. bio je župnik u župi Gospe Lurdske u Rijeci. Od kolovoza 2014. je gvardijan u kapucinskom samostanu u Osijeku, gdje ga je zateklo imenovanje za krčkog biskupa.

Primivši tu vijest, dosadašnji krčki biskup Valter Župan, zajedno sa Zborom konzultora, dekanima i cijelim krčkim prezbiterijem, redovnicima i redovnicama, te u ime cijelog Božjeg naroda Biskupije Krk uputio je novoimenovanom krčkom biskupu dr. fra Ivici Petanjaku srdačnu čestitku, zeželivši mu obilje Božjeg blagoslova u nastupu i vršenju povjerene mu biskupske službe.

Krk, 24. siječnja 2015.

Biskupski ordinarijat Krk

­Fra Ivica Petanjak rođen je 29. kolovoza 1963. u Đakovu, Đakovačko­osječka nadbiskupija, u katoličkoj vjerničkoj obitelji u župi sv. Mihaela u Drenju. Srednju školu pohađao je u Osijeku (1978­1982), a potom je stupio u kapucinski novicijat u Karlobagu.

U međuvremenu odlazi na odsluženje vojnog roka i po povratku dovršava novicijat i polaže privremene zavjete 4. studenoga 1984. Iste godine započinje studij teologije na KBF­u u Zagrebu. Doživotne zavjete položio je u Franjevačkom redu manje braće kapucina 4. listopada 1988., a za svećenika je zaređen 24. lipnja 1990. u Zagrebu. Nakon ređenja bio je zamjenik odgojitelja i prefekt sjemeništaraca u Varaždinu (1990­. – 1991.) te župni vikar i bolnički kapelan u Splitu (1991.-1995.). Na Papinskom sveučilištu Gregoriana studirao je crkvenu povijest (1995.-­2002.) i godine 2002. obranio doktorsku radnju “Michelangelo Bosdari da Ragusa OFMCap., Predicatore, diplomatico, uomo di governo e guida spirituale (1653­.-1729.)” (“Mihael Božidarević iz Dubrovnika, OFMCap. Propovjednik, diplomat, čovjek uprave i duhovni vođa (1653. – 1729.)”). Od 2002. do 2005. služio je kao magistar bogoslova u Zagrebu.

Službu provincijalnog ministra Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića obnašao je od 2005. do 2011. Služio je zatim kao župnik župe Gospe Lurdske u Rijeci i odgojitelj postulanata (2011­.-2014.), te od kolovoza 2014. kao gvardijan u  Osijeku i provincijalni  definitor – javila je IKA.