Otvorena Facebook stranica naše Provincije

Obavještavamo vas da je naša redovnička zajednica otvorila svoju službenu Facebook stranicu koja je dostupna na ovoj poveznici.