Oporuka fra Berarda Barčića pisana vlastitom rukom

„Moja oporuka

Gospodine Bože moj, osjećam da se približio moj čas da s ovoga svijeta pođem k Tebi. Osjećam to zbog svojih godina (‘odslužio’ sam prvu polovicu svoje stote i druge godine života) i zbog staračkih tegoba koje me iz dana u dan sve jače pritišću. Zato, pri punoj svijesti, obraćam se Tebi, Gospodine Bože, Trojstveni Bože: Oče, Sine i Duše Sveti.

Gospodine Bože moj:

         – hvala Ti što si me stvorio;

         – hvala Ti što si me otkupio;

         – hvala ti što sam se rodio u svetoj Katoličkoj Crkvi;

         – hvala Ti što sam se rodio u dobroj katoličkoj obitelji;

         – hvala Ti što si me pozvao u franjevački Red;

         – hvala Ti što si me obdario sakramentom svećeničkog reda;

         – hvala Ti za bezbrojne milosti koje si u mome životu dodijelio;

         – kajem se, dobri Bože, za sve čime sa Te u svome životu uvrijedio;

         – opraštam svima koji su me u mome životu uvrijedili, a pitam oproštenje za uvrede nanesene bližnjemu.

Moja je želja, dobri Bože, da budem pokopan na Košljunu da u sjeni šume crnike koju sam obradio u svojoj knjizi „Flora i vegetacija otočića Košljuna“ (1986.), zajedno s braćom koja već počivaju snom mira na košljunskom groblju, doživim uskrsnuće mrtvih.

U Puli na Bijelu nedjelju, 15. IV. 2012.

                                                                           fra Berard Barčić“