Održan 15. Nacionalni tečaj za duhovne asistente OFS-a i Frame

U Kući susreta Tabor u Samoboru u utorak 5. i srijedu 6. ožujka održan je 15. Nacionalni tečaj za duhovne asistente Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) i Franjevačke mladeži (Frama) o temama „Postupanje prema neaktivnim članovima OFS-a“ i „Rast bratstva kroz duhovnu asistenciju“.

Sudjelovala su dvadeset i šestorica duhovnih asistenata iz svih franjevačkih redovničkih provincija u Hrvatskoj. Uvodne pozdrave sudionicima tečaja su uputili provincijalni ministar Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda fra Milan Krišto, OFM, predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a fra Goran Malenica, OFM, i predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata Frame fra Filip Pušić, OFMConv.

Prvog dana, radni dio tečaja počeo je prvim predavanjem predsjednika Međubiskupijskog prizivnog suda u Zagrebu fra Ratka Radišića, OFM, o temi „Privremene mjere i Konačne odluke prema neaktivnim članovima OFS-a“. Drugo predavanja je održala nacionalna povjerenica za formaciju OFS-a Danijela Rebac, OFS, o temi „Neaktivni članovi OFS-a“ iz praktičnog vida. Nakon svakog predavanja slijedila je rasprava sa zaključcima. Prvi dan tečaja završio je euharistijskim slavljem koje je predvodio i propovijedao fra Milan Krišto, OFM.

Drugi dan tečaja je nastavljen nakon jutarnje molitve trećim predavanjem područnog duhovnog asistenta Frame fra Vinka Brkovića, OFM, o temi „Duhovni asistent kao primjer i svjedočanstvo“. Četvrto predavanje je održao nacionalni duhovni asistent Frame fra Matej Jovanovac, TOR, o temi „Važnost formacije za rast bratstva“. Slijedili su rasprava i zaključci. Tečaj je završio euharistijskim slavljem kojeg je predvodio i propovijedao provincijal Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca fra Miljenko Hontić, OFMConv.

Izvor: Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda