Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Mons. Ivica Petanjak zaređen za krčkog biskupa

Biskupsko-redjenje

Na 5. korizmenu nedjelju, 22. ožujka 2015., u krčkoj katedrali mons. dr. Ivica Petanjak zaređen je za krčkog biskupa. Glavni zareditelj bio je kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup i metropolit, a suzareditelji mons. Alessandro D’Errico, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj i mons. Valter Župan, dosadašnji krčki biskup i apostolski administrator Biskupije Krk.
Na euharistijskom su slavlju, koje je započelo u 11 sati, koncelebrirala cak 35-orica biskupa te oko 150 svećenika. Ulogu tumača kroz liturgijsko slavlje preuzeo je mons. Ivan Milovčić. Ceremonijari su bili svećenici Krešimir Dajčman, Saša Ilijić i Božidar Volarić. Pjevanje su predvodili župni katedralni zbor iz Krka, pod vodstvom Mirjane Žužić, te župni zbor iz Omišlja, pod vodstvom č. s. Valentine Marinović. Prezbiteri pratitelji novoga biskupa bili su vlč. Marko Ercegovac, župnik Drenja, rodne župe mons. Petanjka, i mons. Ivan Brnić, župnik i dekan u Malom Lošinju te najstariji član Zbora konzultora Krčke biskupije.

Prostor katedrale, crkve sv. Kvirina i pripadajuće joj kripte nije bio dovoljan za prihvat mnoštva vjernika koji su iz Krčke biskupije, ali i raznih dijelova Hrvatske, posebno Slavonije i župa u kojima je kao fratar kapucin službovao mons. Ivica Petanjak pristigli u Krk. Stiglo je tako 20-tak autobusa vjernika koji su došli podržati novog biskupa i sudjelovati na slavlju njegova ređenja. Prijenos liturgijskog slavlja stoga je, osim u spomenutim prostorima, bio omogućen i na trgu Kamplin koji je takoder bio u potpunosti ispunjen. Hodočasnicima je pri dolasku uručen liturgijski vodič kroz slavlje koji su priredili mons. Zvonimir Seršić, Irena Žužić i vlč. Božidar Volarić, a po završetku slavlja spomen sličica.

Na početku euharistijskog slavlja mons. Valter Župan uputio je pozdravnu riječ. Novome biskupu izrazio je dobrodošlicu u ime svih svećenika, đakona, redovnika, redovnica i vjernika laika i u svoje ime te mu izrekao riječi ohrabrenja: “I Vama su danas upućene riječi koje je toliko puta Bog uputio Jošui kada je ovaj nakon Mojsijeve smrti preuzeo vodstvo Izraelskog naroda: Ne boj se, budi junak! Ivica, ne boj se! Biskupe, ne bojte se, svi su vas dobro primili i dobro ste došli.

Na pozivnici za Vaše ređenje stoje riječi uklesane na kamenu na jugoistocnom vanjskom zidu katedrale koje govore o Vašem predšasniku i imenjaku biskupu Ivanu koji je dao novim stupovima povećati ovu katedralu i, kako vidite, izdržali su i još će izdržati. Biskupe Ivica, Vi ovim danom postajete duhovni stup krčke Crkve. Pa, u Božje ime nadograđujte na djelo svojih predšasnika i započnite svoj pastirski hod”.

Nakon pozdravnog govora nastavljeno je misno slavlje. Prvo čitanje čitao je brat mons. Ivice, Pavle Petanjak iz Osijeka, najmlađi od šestero djece Stjepana i Kate Petanjak. Psalam su pjevali solisti katedralnog zbora iz Krka: Vesna Avsec, Marta Feretić, Lea Jurasić, Ljubica Kosić, Mirjam Stolfa, Sanja Vincan i Mirjana Žužić. Drugo čitanje otpjevao je Elvis Živković, vjernik Laik iz Nerezina, a Evanđelje vlč. Ranko Papić, župni vikar iz Malog Lošinja.

Nakon službe čitanja prezbiteri pratitelji dopratili su izabranika do glavnog zareditelja te zatražili da on bude zaređen za krčkog biskupa. Apostolski nalog na latinskom jeziku pokazao je i čitao apostolski nuncij mons. Alessandro D’Errico, a hrvatski prijevod vlč. Ivica Hadeš, službeni prevoditelj apostolskog nuncija.

Uslijedila je prigodna homilija kardinala Josipa Bozanića. Uvodno je naglasio kako je prije sedamnaest godina, 15. ožujka, na treću korizmenu nedjelju, u krčkoj katedrali zaredio za biskupa dosadašnjeg pastira Krčke Crkve mons. Valtera Župana. Stoga je u ovoj prigodi njemu zahvalio na službi.

Pozdravljajući posebno roditelje i rodbinu mons. Petanjka, kardinal Bozanić je rekao, kako “sigurno iza duhovnog poziva biskupa Ivice stoje molitve i žrtve tolikih dragih duša koje uvijek kucaju na Božje srce da nam dade dobrih svećenika, redovnika i redovnica, kako bismo bili blagoslovljena Crkva u hrvatskom narodu s dovoljno duhovnih zvanja”.

Nadalje, propovjednik je istaknuo kako je ovaj čin sakramentalni način povezivanja sa slijedom koji nas dovodi do samog Isusa Krista. Naš Spasitelj i Gospodin Isus, poslan od Oca da otkupi ljudski rod, odaslao je u svijet apostole da, ispunjeni silom Duha Svetoga, propovijedaju Evanđelje te posvećuju i vode narod Božji. A da bi ta zadaća potrajala do svršetka svijeta, apostoli su sebi izabrali pomoćnike i predali im, polaganjem ruku, od Krista primljeni dar Duha Svetoga kojim se podjeljuje punina sakramenta svetog Reda. Tako se po neprekinutom slijedu biskupa, s koljena na koljeno, prenosi crkvena predaja te Isusovo djelo traje i raste do naših dana, rekao je. Obraćajući se biskupu Ivici, kardinal Bozanić ga je ohrabrio riječima “prepusti Gospodinu putove svoje da bi donosio plodove Njegove”. Podsjetio je i na riječi koje je prije gotovo 120 godina, nakon imenovanja za krčkog biskupa, pisao, još iz Gorice, svojim vjernicima Krčke biskupije, sluga Božji biskup Anton Mahnić, veliki prijatelj i podupiratelj kapucina u Rijeci. “Niti po mojem niti po vašem savjetu, vec voljom Božjom dolazim medu vas. Pođi! Glasi Božja zapovijed, a ja poslušan dolazim. Volja Božja je moje preporučno pismo na vas, mili vjernici.

Mene i vas, eto, želi Gospodin spojiti vezom duhovnim, vezom najsvetijim, što ga se može zamisliti na ovoj zemlji. Vi primate u meni vašega novog Pastira, vašeg biskupa, a ja u vama dobivam svoje biskupljane, svoje stado, od Boga mi povjereno”.

I Tebe, biskupe Ivica, Gospodin Isus poziva iz Hrvatske kapucinske provincije svetog Leopolda Bogdana Mandića, kojoj si do sada pripadao. On Te šalje i povezuje najsvetijim vezom s vjernicima na sjevernojadranskim otocima: Rabu i Pagu, Lošinju, Iloviku, Susku, Unijama i Srakanama, Cresu i Krku. Kler i vjerni narod rado Te primaju kao učitelja i Pastira koji im dolazi jer ga ovamo šalje papa Franjo, rekao je kardinal, te naglasio kako “ovo slavlje najtješnje povezuje sa Svetim Ocem, a istodobno nas smješta u onu rijeku milosti, svetosti i revne pastoralne službe kojom se stoljećima odlikuje Crkva u hrvatskom narodu, a što smo pozvani prenijeti novim naraštajima.
U tom nam poslanju blaženi Alojzije Stepinac pruža svojevrsni kompas da bi se znali orijentirati, kako nam reče sveti papa Ivan Pavao II. Dragi ređenice Ivica, neka Te u biskupskoj službi prati moćni zagovor blaženog Alojzija”.

Kardinal je svećenicima Krčke biskupije posebno na srce stavio novoga biskupa, te ih pozvao na zajedništvo s njime i međusobno, te pastoralnu blizinu sa svojim vjernicima.
Vjernike pak je potaknuo da uvijek mole za svoje svećenike i sve Bogu posvećene osobe, kao i za duhovna zvanja, obitelji, za djecu i mlade, starije, bolesne i potrebne.
Zaštiti Presvete Bogorodice Marije na nebo uznesene, kojoj je posvećena ova prvostolnica te zagovoru svetih: Kvirina Sisačkog, Gaudencija i Kristofora povjeravam našega novoga biskupa Ivicu da bude radost Crkvi i narodu, utočište onih koji trpe i blagoslov za sve, jer je Kristov poslanik, rekao je kardinal Bozanić na kraju homilije.

Nakon što je kardinal Bozanić završio homiliju, mons. Petanjak je obećao da ce milošću Duha Svetoga, sve do smrti vršiti službu onu što je od apostola povjerena i što će mu se polaganjem ruku predati, da će vjerno i ustrajno propovijedati Kristovo evanđelje, da će poklad vjere, što je po predaji još od apostola uvijek i svugdje sačuvan u Crkvi, čuvati čistim i cjelovitim, da će Kristovo Tijelo, njegovu Crkvu, graditi i trajno ostati u njegovu jedinstvu sa zborom biskupa, pod vlašću nasljednika blaženoga Petra apostola, da će vjerno iskazivati posluh nasljedniku blaženoga Petra apostola, da će kao dobar otac brinuti za sveti Božji narod, zajedno sa svojim suradnicima u službi prezbiterima i đakonima, i upravljati ga na put spasenja.

Također je obećao da će radi imena Gospodinova, biti ljubazan i milosrdan prema siromasima i tuđincima i prema svima koji oskudijevaju, da će kao dobar pastir tražiti zalutale ovce i ponovno ih dovoditi Gospodnjem ovčinjaku, te da će se moliti bez prestanka svemogućemu Bogu za sveti narod i, uz Božju pomoć, besprijekorno obavljati službu vrhovnog svećeništva.

Mons. Petanjak prostro se na tlo, a narod je pjevao litanije svih svetih koje je predmolio fra Diego Deklić, franjevac Reda manje braće iz samostana na Košljunu.

Uslijedilo je polaganje ruku i molitva ređenja te mazanje glave novog biskupa svetim uljem krizme i predaja Evanđelistara i znamenja: prstena, mitre i biskupskog štapa. Kardinal Bozanić otpratio je zatim novozaređenog biskupa do njegove katedre. Udijelio mu je cjelov mira a isto su učinili i svi prisutni biskupi. Od toga je časa novi krčki biskup mons. Ivica Petanjak predvodio misno slavlje.

Na kraju euharistije mons. Želimir Puljić, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, preč. Franjo Velčić, prepozit Stolnog kaptola i kancelar Biskupije Krk te Šime Paparić, predsjednik Pokreta za život Krčke biskupije izrekli su čestitke novome biskupu.

Izražavajući biskupu Petanjku dobrodošlicu u hrvatski episkopat, predsjednik HBK zadarski nadbiskup Želimir Puljić naglasio je kako mu uhodane trase njegovih dičnih predšasnika Mahnića, Zazinovića, Bozanića i Župana, mogu biti dobar i siguran smjerokaz na tom putu. I, evo, Vi ste danas polaganjem ruku svojih zareditelja pribrojeni zboru apostola, a dekretom svetog oca Franje određeni biti pastirom ove časne Krčke biskupije. Čestitam na povjerenju koje Vam je pokazao papa Franjo. Čestitam i Vašem časnom predšasniku mons. Županu i zahvaljujem mu za sve dobro što je učinio, ne samo u svojoj Krčkoj biskupiji, nego i šire. Posebice na polju obiteljskog pastorala, rekao je nadbiskup Puljić.

Što poželjeti novom biskupu na samom početku njegove službe?! Budući da Sinjska alka obilježava ove godine 300. obljetnicu, poslužit ću se riječima koje se upućuju mladom alkaru prije nastupa: Neka “ima oštro oko i sigurnu ruku”! Nešto slično moglo bi se poželjeti i novom biskupu.

Kao nasljednik apostola, naime, Vi snagom svetoga Reda postajete vidljivim principom i garantom jedinstva partikularne Crkve. Zbog toga Vam je potrebno i “oštro oko i sigurna ruka”. To dobro ocrtavaju slike iz Svetog Pisma i crkvene Tradicije kad govore o biskupu kao “pastiru, ribaru, stražaru, svjetioničaru, ocu, bratu, prijatelju, ucitelju i tješitelju”, slikovito se izrazio nadbiskup Puljić, te biskupu Petanjku je u ime hrvatskih biskupa darovao križ.

U ime krčkog Stolnog kaptola, svećenika, đakona, redovnika i redovnica te svećenickih kandidata Krčke biskupije, čestitku je uputio prepozit preč. dr. Franjo Velčić. „Smatram da dijelim misli i slutnje ostale svoje braće i sestara, budući da smo od časa Vašeg imenovanja uvidjeli da nam dolazite otvorena srca, s onom širinom slavonskih polja, ali i s korijenima duboko usađenima u zavičaju svetoga biskupa i mučenika, a našeg nebeskog zaštitnika Kvirina Sisačkoga, s korijenima i temeljima koji i danas strše i vapiju iz porušenoga i prešućenoga hrvatskoga Zrina, i zato ste u svom biskupskom grbu unijeli dio hrvatskoga grba sa simbolima mučeništva sv. Kvirina i nekoć grada Zrina usporedo s apsidama crkve sv. Kvirina pod čijim svodovima se stoljećima štuje i časti u ovome gradu i biskupiji, rekao je Velčić, te nastavio „odmah smo osjetili da dolazite k nama s jednostavnošću pravoga sina svetoga Franje, kucajući na vrata naših srdaca i moleći da se u našim srcima nade i malo mjesta za Vas”. „Mi, kao Vaši najbliži suradnici na njivi Gospodnjoj, ne samo da Vam danas dajemo djelić našega srca, nego u Vama prepoznajemo i prihvacamo svoga biskupa, pastira i oca. Primamo Vas s onom spremnošću i otvorenošću srca znajući da nam dolazite kao onaj koji je poslan da sve, i ovce i pastire, privodite prema Božjem kraljevstvu“, rekao je Velčić.

Aludirajući na biskupsko geslo biskupa Petanjka, Velčić je rekao „biskupe Ivice, koji ste spremni ‘prepustiti Gospodinu putove svoje’, znajući da je On onaj koji vodi sve nas prema vječnome cilju, vodite nas postojano tom zajedništvu s Njime. Stoga danas i mi idemo ususret Vama otvorena srca, znajući da Bog i po Vašem dolasku, želi nas međusobno zbližiti u svojoj ljubavi”. Dr. Velčić je izrekao zahvalu dosadašnjem biskupu Županu, „neka od danas nadalje, kao krčkog biskupa u miru, Vaša usrdna molitva isprosi obilje nebeskih milosti Vašemu nasljedniku, biskupu Ivici, u zajedništvu sa čitavim klerom i Božjim narodom Krčke biskupije”.

Predsjednik Pokreta za život Krčke biskupije Šime Paparić čestitku biskupu Petanjku izrekao je u ime svih vjernika laika Krčke biskupije. Izražavajući dobrodošlicu, podsjetio je na riječi koje je biskup Petanjak uputio prije nego je stupio na tlo Krčke biskupije. U tom vidu, naglasio je, kako je vjernike posebno dirnula rečenica: „Kucam na vrata vašeg srca i molim da se u vašem srcu nađe malo mjesta i za mene”.
Posvijestili ste nam time kako biti kršćanin znači živjeti ne za sebe, već izgarati za druge jer nas Bog na to poziva kao članove Crkve koja je pozvana i ustanovljena radi svijeta i svjedočenja. Zato se i kaže „tvoje je samo ono što daješ drugome”. Biti pozvan znači odustati od privatnog života i planirane budućnosti i postati oruđe spasenja drugih, rekao je Paparić. U ovoj prigodi izrekao je i zahvalu dosadašnjem biskupu Valteru Županu, posebice za ustrajnost i beskompromisnost u promicanju kulture života. Obećavajući biskupu Petanjku molitvu, Paparić je zaključio „vodite nas, Oče Biskupe, budite naš učitelj i pastir, a mi ćemo Vas rado s punim povjerenjem slijediti Putem Istine i Života”. U znak dobrodošlice biskupu Petanjku uručen je buket cvijeća. Buket u znak zahvale uručen je i biskupu u miru mons. Valteru Županu.

Novozaređeni biskup Ivica Petanjak održao je nastupni govor na početku kojega je zahvalio Bogu što se „poslužio jednim malim redovnikom i svećenikom i doveo ga u ovu otočnu biskupiju“ koja je kako je rekao „po promislu Božjem povezala kontinentalnu i primorsku Hrvatsku“. Novi krčki biskup posvjedočio je da je prošloga ljeta, kad ga je provincijalni ministar pitao bi li pošao u Osijek za gvardijana samostana mislio da je Osijek „njegova Galileja“ i „kraj njegovih putova“, „kraj do kojega je trebalo stići“, a pokazalo se da je Osijek bio najkraće boravište mons. Petanjka, a on je u tome otkrio ljepotu i domišljatost Božjega odgoja. „Za mene krčka biskupija postaje početak potpuno novog života i novog poslanja. Ona postaje pocetak avanture ponovnog prepuštanja Gospodinu putova svojih… Nek se naš dobri Otac nebeski smiluje svima onima koji su ‘umiješali svoje prste’ u ovo biskupsko imenovanje i misle da sam ja prikladan za taj novi početak.“
Novozaređeni biskup zahvalio je svim nadbiskupima i biskupima iz domovine i inozemstva, predstavnicima vlasti, roditeljima i mnogobrojnoj rodbini, a pozdravio je i svu redovničku braću Hrvatske kapucinske provincije: „Promatram ovo biskupsko imenovanje i kao priznanje mojoj redovničkoj braći od kojih su neki sav svoj život posvetili Isusu Kristu i Crkvi u Hrvata, a trpjeli su za Crkvu i od Crkve. Zahvalan njima, ponosan i ponizan pred tolikom ljubavi, ulazim u njihov trud.“
Biskup Petanjak zahvalio je svojoj rodnoj župi sv. Mihaela iz Drenja i prisjetio se Zrina i njegove patničke povijesti iz kojeg izrastaju njegovi obiteljski korijeni. Osvrnuo se na razdoblje od imenovanja do biskupskoga ređenja: „U ova dva mjeseca sam na svojoj koži osjetio što redovnik, svećenik i biskup znače hrvatskom čovjeku vjernom Bogu i Katoličkoj Crkvi. Vaša ljubav prema meni otkrila mi je koliko ima dobra u vašim srcima i u ovome svijetu. Nakon ove spoznaje promatram ovu moju novu službu samo na jedan jedini nacin: svi ste vi sa mnom postali biskup, jer bez vas ne bi bilo ni mene. I da nije vas, tko bih bio ja?“ Biskup krčki u govoru se obratio svećenicima, đakonima i bogoslovima krčke biskupije: „Kad sam prije deset dana došao u ovaj grad i biskupiju nisam dovezao auto, niti sam dopremio ormare i pokućstvo. Došao sam u svome redovničkom habitu, uz nešto osobnih stvari i nešto više knjiga. Ne mogu vam ponuditi ono što nisam i ono što nemam. Ova biskupija nije moje vlasništvo. Nisam ja njezin gospodar. Nitko nije postao kršćanin radi mene. Ovo je biskupija Isusa Krista, a ja sam jedan od radnika na njivi Gospodnjoj. Mogu dati samo ono što jesam i što imam.“ Redovnički život proveden u trudu oko izgrađivanja samostanske zajednice i duhovne skrbi za vjernike nerazdruživo je vezan uz identitet biskupa Ivice Petanjka, kako je sam istaknuo. Zbog toga je obećao da ce kao biskup uložiti svoje napore da izgradi što bolje odnose sa svećenicima, redovnicima i redovnicama: „Želim da svatko od vas tko uđe u ovaj grad, uđe u biskupski dom kao u svoju kuću, jer to je i vaša kuća. Želim da me doživite kao svoga brata budući da i ja vas doživljavam kao svoju braću. Žarko bih želio da naši susreti budu otvoreni, spontani, bratski i prijateljski.“ Pri kraju govora biskup Petanjak je rekao: „Dragi prijatelji! Uvjeren sam da ovo biskupsko ređenje neće podignuti zid između mene i vas. Broj mobitela imate, elektronska pošta vam je poznata, a kad naučim adresu stanovanja i broj telefona, javit ću vam. Sad vidite gdje stanujem. Nemojte doći, a da me zaobiđete“, a govor je zaključio pozivom: „Zajedničkim snagama izgradimo civilizaciju ljubavi koja će se temeljiti na Kristovom evanđelju.“ Geslo novoga krčkog biskupa je „Prepusti Gospodinu putove svoje“ (Ps 37), a biskupski grb sadrži četiri simbola: mučeništva svetog Kvirina sisačkog, biskupa i zaštitnika Krčke biskupije; pšenicu s tri klasa, koja simbolizira Presveto Trojstvo, euharistiju i Slavoniju u kojoj je novi biskup rođen; vinovu lozu.

Na kraju misnoga slavlja novozaređeni biskup u pratnji dvojice zareditelja prošao je krčkom katedralom i podijelio blagoslov.