Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Izvještaj s prve sjednice koordinacije dviju Provincija

U ponedjeljak, 4. srpnja 2022., u Generalnoj kuriji Reda manje braće u Rimu, na poziv Generalnog ministra fra Massima Fusarellija, održan je susret u prisutnosti fra Tomislava Šanka, provincijalnog ministra Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri, i fra Milana Krište, provincijalnog ministra Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, te generalnog definitora fra Konrada Cholewe, na kojem je generalni ministar uručio fra Domagoju Runji dekret o imenovanju generalnim delegatom za franjevačke provincije sv. Jeronima i sv. Ćirila i Metoda.

U tom susretu generalni ministar i generalni definitor upoznali su prisutne s ovlastima i dužnostima generalovog delegata te dinamikom procesarestrukturiranja Franjevačke provincije sv. Jeronima kao ovisne kustodije o Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda. Glavno tijelo koje će voditi taj proces jest Koordinacija dviju provincija koju sačinjavaju generalni delegat, provincijalni ministri dviju provincija i druga braća.

U utorak 5. srpnja 2022. godine u Generalnoj kuriji Reda manje braće u Rimu održana je prva sjednica Koordinacije dviju provincijâ (Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri i Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda).

Sjednici su nazočili: fra Domagoj Runje, generalni delegat, fra Konrad Cholewa, generalni definitor za slavenske zemlje, fra Tomislav Šanko, provincijalni ministar Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri, i fra Milan Krišto, provincijalni ministar Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda.

Sjednica je započela molitvom. Uslijedio je kratki govor generalnog definnitora, fra Konrada Cholewe, koji je sve pozdravio i ohrabrio na početku ovakvoga procesa koji se već na neki način započeo odvijati kroz međuprovincijsku suradnju. Nakon toga fra Domagoj, generalni delegat, predložio je da se na početku sjednice izabere tajnik tj. zapisničar ove Koordinacije kako bi se sve dokumentiralo. Za tajnika je jednoglasno izabran fra Tomislav Šanko.

Potom je fra Domagoj predstavio odluku o imenovanju koja je donesena na sjednici Generalnog definitorija 29. lipnja 2022., a potvrđena Dekretom generalnog ministra fra Massima Fusarellija od 1. srpnja 2022. Fra Domagoj je ovaj dekret primio jučer, 4. srpnja, došavši u Rim na poziv Generalnog ministra. Prema Dekretu među ostalim zadaćama fra Domagoju je povjereno da najmanje svaka tri mjeseca predsjeda Koordinacijom dviju provincija.

Odlučeno je da se u članove Koordinacije, osim fra Domagoja Runje, fra Tomislava Šanka i fra Milana Krište, po službi ubroje vikari, fra Stipe Nosić, vikar Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri, i fra Dragutin Bedeničić, vikar Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda. Sjednica je završena molitvom i dogovorom da sljedeće zasjedanje Koordinacije bude u utorak 6. rujna 2022. u Splitu u Samostanu sv. Antuna na Poljudu.