Kanonska vizitacija braće u gvardijanatu „Male braće“

Provincijal naše Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri fra Tomislav Šanko boravio je od ponedjeljka 4. do subote 9. ožujka u Dubrovniku gdje je u sklopu kanonske vizitacije posjetio našu braću koja pripadaju gvardijanatu Samostana Male braće.

U Samostan Male braće u Dubrovnik stigao je u večernjim satima u ponedjeljak 4. ožujka te se susreo s braćom na večeri. Ukratko su dogovorili raspored vizitacije. Sljedeća dana, u utorak 5. ožujka, provincijal se susreo sa zaposlenicima samostana te s braćom fra Ivanom Gavranom i fra Nediljkom Jerkanom.

Zatim su se sva braća iz gvardijanata okupila te zajednički otišla u obližnji restoran na ručak, a fra Jozo Sopta je blagoslovio zaposlenike restorana. Na kraju ručka, u obliku kratkog zajedničkog kapitula, dogovarali su se o budućoj suradnji braće u tome gvardijanatu te proslavi obljetnica zlatne mise fra Nediljka Jerkana i dijamante mise fra Pija Pejića.

U popodnevnim satima zajedno s fra Jozom i fra Ivanom provincijal je razgledao vrt i Voštarnicu samostana. Zatim je održan susret Franjevačkog svjetovnog reda na kojem se provincijal susreo s petnaestak članova te njihovim asistentom fra Ivanom. Nakon večernje molitve, provincijal je održao nagovor o temi slušanja Božje riječi. Nakon susreta, fra Tomislav je u zajedništvu s fra Nediljkom slavio misu.

U jutarnjim satima u srijedu 6. ožujka, provincijal se susreo s fra Jozom Soptom i najstarijom članom naše provincije fra Pijom Pejićem. Uslijedio je zajednički ručak. U popodnevnim satima fra Tomislav je pohodio braću u Samostanu Pohođenja Marijina u Rožatu fra Tomislava Hrstića, fra Veselka Grubišića i fra Matiju Jurišića.

Tamo se susreo s dvadesetak članova Franjevačkog svjetovnog reda i njihovim asistentom fra Veselkom. Također, održao im je prigodni nagovor o temi korizme te je poslije slavljena misa. U večernjim satima susreo se s Franjevačkom mladeži koju je pobliže upoznao s ustrojstvom našega Reda. Između ostaloga, susreo se i s đakonom fra Matijom s kojim je razgovarao o skorom svećeničkom ređenju te slavlju mlade mise.

U četvrtak 7. ožujka, nakon jutarnje molitve s braćom u Rožatu, fra Tomislav se susreo s braćom koja tamo djeluju, a koja su ga upoznala sa životom samostana. Održan je zajednički ručak, a u popodnevnim satima fra Tomislav je sudjelovao na sastanku oko sanacije crkve u Cavtatu. Misu je slavio s narodom u Samostanu Male braće Dubrovniku.

U petak 8. ožujka fra Tomislav je posjetio samostan na Dančama. Nakon molitve jutarnje, slavio je misu za sestre milosrdnice koje djeluju u tome samostanu. U propovijedi se osvrnuo na važnost susreta te je govorio o dvije zapovijedi ljubavi. Zatim je posjetio fra Vitu Smoljana u Samostanu sv. Vlaha u Pridvorju i obavio službenu kanonsku vizitaciju. S fra Vitom je obišao samostan te su pregledali potrebnu dokumentaciju i zadržali se u ugodnom razgovoru.

Službena vizitacija braće završena je zajedničkim ručkom sve braće iz dubrovačkog gvardijanata u Samostanu Pohođenja Blažene Djevice Marije u Rožatu. Provincijal je zahvalio braći na gostoprimstvu i iskrenosti u osobnim susretima te svemu što rade. U popodnevnim satima provincijal se susreo s dubrovačkim biskupom Rokom Glasnovićem u ordinarijatu u Dubrovniku, koji ga je izvijestio o djelovanju naše braće na području Dubrovačke biskupije.