Izvršeni radovi u Samostanu Uznesenja Marijina u Trogiru

U periodu od travnja do srpnja ove godine u Samostanu su se Uznesenja Marijina u Trogiru, na Dridu, odvijali i dovršili radovi 1. faze obnove samostana i sanacije krovišta crkve. Za predmetne je radove ishođeno Prethodno odobrenje za građenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Trogiru prema projektu ing. Franka Gambiraže, te se s istima započelo krajem travnja 2016. god. nakon što je početak građenja također prijavljen Konzervatorskom odjelu u Trogiru.

Na samostanu su u potpunosti izvedeni slijedeći radovi:

 • Sanirano je korito dvostrešnog krovišta crkve na spoju sa kućom na kojem je zbog ranije nekvalitetne izvedbe padova prema odvodima i spojeva limova dolazilo do prokišnjavanja u tavanski prostor a još više i u samu crkvu sv Ante. Uslijed vlaženja propao je dio drvene konstrukcije krova, drvenih letvi i murala, voda se slijevala po zidovima crkve, lijevala niz lustere i po kipovima u crkvi koji su onda morali biti izmaknuti. Izvedeni su kompletno novi slojevi korita, zamijenjen dio lima istoga, izvedeni novi padovi prema odvodima, a na sama mjesta slivnika postavljene su i rešetke kako se kanal ne bi u budućnosti zaštopavao lišćem, prašinom i ostalim nečistoćama.
 • Saniran je zabat krova ispod stubišta koje vodi na terasu samostana, gdje je također ranije u velikim količinama ulazila voda i dalje se slijevala u prostoriju oratorija koja se nalazi na etaži ispod.
 • Izvedeni su novi padovi odvodnih cijevi koje su prolazile preko tavana crkve na drugu stranu iste, zbog čije su se neadekvatne ranije izvedbe također događali problemi sa vodom na tavanu. Na spoju tih cijevi s vertikalama izvedeni su i novi bakreni kotlići čime je spriječena opetovana mogućnost prskanja vode po tavanu i fasadi, što se ranije događalo.
 • Saniran je ravni krov na terasi samostana (pod terase) ispod kojeg se nalaze prostorije sobe i spavaonice. Za kišnih su se perioda na ovom prostoru stvarale lokve vode koje su se dugo zadržavale i zbog neadekvatne hidroizolacije vlažile prostorije ispod terase i slijevale se nekontrolirano po fasadi. Izvedeni su svi novi slojevi ravnog krovišta sa adekvatnom  termoizolacijom i hidroizolacijom, nova odvodnja oborinske vode s ravnog krova koji se sad odvodi preko linijske rešetke na istočnu fasadu samostana. Ravno je krovište popločano kamenom a sanirana je i žbuka na ogradnim zidovima s unutarnje strane
 • Saniran je ulaz u tavanski prostor sa vanjske terase, obnovljeno vanjsko stubište za pristup tavanu, postavljena nova drvena vrata i izveden limeni opšav ispred istih čime se spriječilo dosadašnje vlaženje
 • Oborinska odvodnja samostana je spojena na vlastitu cisternu za vodu što do sada nije bio slučaj. Za ljetnih perioda je u javnoj vodovodnoj mreži bio jako slab pritisak te gotovo da u samostanu nije bilo vode. Sada se potpuno autonomno može prebaciti potrošnja na vlastitu cisternu preko hidrofora čime se u sustavu dobije adekvatan pritisak i vode. Ovime se i smanjuje potrošnja vode iz javne mreže. Za potrebe priključka su s fasade skinute i premještene odvodne cijevi koje su do sada nagrđivale istočnu fasadu samostana.
 • Kompletno su soboslikarski uređeni prostori crkve, prezbiterija, sakristije i pjevačkog kora koji su bili u poprilično lošem stanju zbog ranije navedenih problema.
 • Obnovljen je u potpunosti „apartman“ u prizemlju uz istočni ulaz u samostan – u kupaonici i WC-u te ‘hodniku/praonici’ zamijenjene instalacije, nove keramičke pločice, sanitarije, obojana stolarija i zidovi, nova rasvjeta; u sobi skinuti stari i postavljeni novi parketi
 • Obnovljena kuhinja samostana te hodnici ispred nje – nova podna betonska ploča i hidroizolacija, zamijenjene instalacije, nove keramičke pločice, sanitarije, obojana stolarija i zidovi, nova rasvjeta
 • Obnovljena kupaonica/WC-i na 1. katu lijevo od stubišta – zamijenjene instalacije, nove keramičke pločice, sanitarije, obojana stolarija i zidovi, nova rasvjeta
 • Obnovljena prostorija rekreacije na katu – uklonjen umivaonik iz prostorije, skinuti stari i postavljeni novi parketi, obojani zidovi
 • Obnovljena kupaonica/WC-i na 1. katu uz izlaz na krovište – zamijenjene instalacije, nove keramičke pločice, sanitarije, obojana stolarija i zidovi, nova rasvjeta
 • U dvije sobe na 1. katu koje koriste fratri na pod preko linoleuma postavljeni novi hrastovi laminati i lajsne.
 • Soboslikarski su uređene (osim već gore navedenih prostorija) i prostorije rekreacije, oratorija te malog hodnika u prizemlju, te stubišta, glavnog hodnika i soba fratara na 1. katu samostana. U svim su prostorijama obojane i cijevi radijatora koje su bile također nikakve.
 • Zamijenjeno 5 vanjskih što grilja što škura na prozorima koje su bile skroz propale zbog neodržavanja, a sva ostala vanjska stolarija koja se mogla iskoristiti se zadržala na način da se boja spalila, očistila, prozori su se pokitali  obojali. Sve boje na svim vanjskim otvorima su sada usklađene i sve su fratarskosmeđe boje.
 • Uređeno nekoliko vanjskih metalnih rešetki na prozorima i obojano u bijelu boju.
 • Uređeno ukupno 13 unutarnjih sobnih vrata, uglavnom na prostorijama na kojima se radila obnova – boja se spalila, očistila, vrata su se pokitala i  obojala u istu boju. Na istima su zamijenjene nove kvake (na onima na kojima su bile pokidane).
 • Niz drugih sitnih radova i opreme je još izvedeno.

Radovi su dovršeni u zadnjem tjednu mjeseca lipnja kada je izvršena primopredaja radova i dokumentacije, čime je samostan predan natrag na korištenje fratrima. Radovi su izvedeni u potpunosti prema Ugovoru o građenju sklopljenom s Izvođačem radova, uz Konzervatorski nadzor KO Trogir, te građevinski nadzor Provincijskog inženjera Franka Gambiraže iz tvrtke Arcon Inženjering d.o.o. iz Zadra.