Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Izvještaj sa Susreta gvardijanâ, ekonomâ i predstojnikâ

Draga braćo!

U utorak, 10. listopada u Kući susreta Tabor okupila su se braća gvardijani, ekonomi i predstojnici filijalnih kuća iz Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda i iz naše Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri na svoj godišnji susret.

Ovo je susret koji se uvijek održava nakon Kapitulskog kongresa Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, a Zaključak br. 7 proteklog Provincijskog kapitula određuje da se u buduće svake godine organizira susret Definitorija i gvardijanâ, po mogućnosti u suradnji s Franjevačkom provincijom sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri.

Nakon molitve Srednjega časa uslijedili su pozdravni govori provincijalnih ministara fra Milana Krište i fra Tomislava Šanka. Fra Milan se u svom pozdravu osvrnuo na našu braću u Svetoj Zemlji s kojima se svakodnevno čuje i na tešku situaciju u kojoj se nalazi Isusova domovina. Potaknuo je braću na molitvu za mir u Svetoj Zemlji usred ovih trenutnih ratnih previranja.

Molite za mir Jeruzalemov!

Blago onima koji tebe ljube!

Neka bude mir u zidinama tvojim

i pokoj u tvojim palačama!

Radi braće i prijatelja svojih

klicat ću: »Mir tebi!«

Radi doma Jahve, Boga našega,

za sreću tvoju ja ću moliti. (Ps 122, 6-9)

Fra Tomislav Šanko se u svom pozdravnom govoru osvrnuo na poticaje koje donosi Priručnik za gvardijane koji govori o duhovnosti koju gvardijani trebaju poticati i snažiti polazeći uvijek od sebe. Na prvom mjestu je briga za osobni odnos s Bogom kako bi onda iz toga gvardijan mogao animirati duhovni život bratstva.

Zatim su uslijedila predviđena predavanja. Prvo izlaganje je održa fra Ratko Radišić o temi „Uloga gvardijana prema GGKK i GGSS“ u kojem je na temelju našega zakonodavstva ocrtao ulogu gvardijana u mjesnom bratstvu ističući važnost upravljanja i animiranja bratstva koje je glavna zadaća gvardijana u mjesnom bratstvu. Govorio je također o odnosu gvardijana prema ekonomu i o ulozi gvardijana u odnosu na Mjesni kapitul.

Nakon toga uslijedilo je predavanje ekonoma Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda fra Ivana Utješinovića, koji je govorio o redovitom i izvanrednom upravljanju materijalnim dobrima te je na primjeru provincijskog programa „Blagajnički dnevnik“ ukazao na važnost redovnog i ažurnog unošenja svih izdataka i primitaka.

Naposljetku je uslijedilo predavanje tajnika Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda fra Marija Zubaka o temi samostanske administracije gdje se istaknula važnost vođenja samostanske kronike, urudžbenog zapisnika, ažuriranje inventara samostana i ostalih odgovornosti s aspekta vođenja samostana, a posebno se dotaklo pitanje urednog i odgovornog bilježenja misnih nakana gdje su se braća uključila sa svojim pitanjima te smo otvoreno i bratski razgovarali o „vezanim“, „nevezanim“ i „kumulativnim“ misama te obvezama i odgovornosti prema misnim nakanama.

Na kraju susreta razgovaralo se o bolesnoj braći koju se preporučilo u molitve. Također se spomenulo predstojećih događaja, koji su važni za život našeg provincijskog bratstva. Zajednički susret trajne formacije će biti u Samoboru – Tabor u ponedjeljak, 6. studenog 2023. i u Zadru, 8. studenog 2023.

Adventske rekolekcije će biti 27. studenog 2023. i 4. prosinca 2023. Također je spomenuto predstojeće đakonsko ređenje fra Marka Bagarića, 22. listopada 2023. u Tangeru, Maroko. Nakon susreta braća su se zadržala u druženju i neformalnom razgovoru uz zajednički objed.