Izvještaj sa šeste sjednice Koordinacije dviju Provincijâ

U Samostanu sv. Frane u Zadru održana je u četvrtak 18. siječnja 2024. šesta sjednica Koordinacije dviju provincijâ (Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri i Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda).

Sjednici su nazočili: fra Domagoj Runje, generalni delegat, fra Tomislav Šanko, provincijalni ministar Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri, fra Milan Krišto, provincijalni ministar Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, te provincijski vikari fra Stipe Nosić i fra Dragutin Bedeničić.

Nakon molitve jednoglasno je izglasan zapisnik s prošle sjednice Koordinacije. Uslijedio je izvještaj fra Tomislava Šanka o susretu s Generalnim ministrom u Rimu 6. siječnja 2024. Dogovoren je posjet Generalnog ministra Franjevačkoj provinciji sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri za vrijeme kojega će se održati sjednica Skupštine dvaju definitorijâ u Zadru od 1. do 3. srpnja 2024.

Glavna tema sjednice bio je razgovor koji je obuhvaćao zajednička područja prioriteta koja uključuju raspored zemljopisne prisutnosti mjesnih bratstava (samostana) i pastoralnoga djelovanja, zajedničke kuće odgoja, zajednička mjesna bratstva, zajednički programi trajne formacije, skrb za stariju i bolesnu braću te braću koja iz različitih razloga ne mogu vršiti pastoralnu službu.

Odlučeno je da će se generalni delegat fra Domagoj Runje sastati s Pravnom komisijom Koordinacije te zatim i s Tajništvom za formaciju i studije. Dogovorena je sjednica sljedeća Skupština dvaju definitorijâ u Samoboru 27. i 28. svibnja 2024. na kojoj će se detaljnije pripremati sjednica koja će biti s Generalnim ministrom u srpnju 2024. Sjednica je završena molitvom i dogovorom da će sljedeće zasjedanje Koordinacije biti u Zadru 10. travnja 2024.

fra Tomislav Šanko

tajnik