Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

IX. nacionalni tečaj za duhovne asistente Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži

TABOR-2014

IX. nacionalni tečaj za duhovne asistente OFS-a i Frame, koji organizira konferencija nacionalnih asistenata Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži, održat će se u Kući susreta Tabor u Samoboru, od 9. do 11. ožujka 2015., a započinje u ponedjeljak u 16 sati. Tečaj je doprinos trajnoj formaciji duhovnih asistenata, a središnja tema je: Duhovni asistent OFS-a i Frame u službi duhovnoga vodstva.
Rad na središnju temu tečaja vodit će 10. ožujka prof. dr. Mihály Szentmártoni, član Hrvatske pokrajine Družbe Isusove, predstojnik Instituta za duhovnost i profesor na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, pisac znanstvenih i stručnih djela s područja psihologije i duhovnosti, angažiran i u pastoralnom radu kao ispovjednik i duhovnik. Prvoga će dana predstavnici OFS-a i Frame govoriti o svojim očekivanjima od duhovnih asistenata.

U Statutu za duhovnu i pastoralnu asistenciju stoji: „Crkva je duhovnu i pastoralnu skrb za OFS, zbog pripadnosti istoj duhovnoj obitelji, povjerila Prvome franjevačkom redu i Trećem samostanskom redu (TOR), s kojima je svjetovno bratstvo vjekovima povezano. (…) Svrha duhovne asistencije jest unapređivati zajedništvo s Crkvom i s Franjevačkom obitelji, svjedočenjem franjevačke duhovnosti i dioništvom u njoj, sudjelovati u početnoj i trajnoj formaciji svjetovnih franjevaca te očitovati bratski osjećaj franjevaca redovnika prema OFS-u (usp. GK OFS-a 89, 3; 90, 1)… Mjesnog asistenta imenuje viši (redovnički) poglavar po propisu vlastitog prava, saslušavši vijeće bratstva o kojem je riječ. Mjesni asistent promiče unutarnje zajedništvo bratstva i zajedništvo bratstva OFS-a s Prvim redom ili TOR-om. U dogovoru s gvardijanom ili mjesnim poglavarom pobrinut će se da se uspostavi pravo životno uzajamno zajedništvo između redovničkog i svjetovnog bratstva. Promicat će aktivnu nazočnost bratstva u Crkvi i društvu“(Statut za duhovnu i pastoralnu asistenciju Franjevačkome svjetovnom redu, Brat Franjo, Zagreb 2010., čl. 1; 2; 23).
Želimo se i ovom prilikom podsjetiti koja je naša uloga i poslanje kao duhovnih asistenata braći i sestrama u Franjevačkoj mladeži i Franjevačkome svjetovnom redu: „Ni na jednom se mjestu ne daje do znanja niti ima kakva znaka da je duhovni asistent na neki način ‘poglavar’ OFS-a. Ni generalni ministar braće redovnika, ni provincijski ministri nemaju ulogu izravnog autoriteta u strukturama OFS-a. (…) Naprotiv, duhovni asistenti ‘asistiraju’ svjetovnim franjevcima, dijeleći s njima svoj franjevački život, ne propovijedajući im toliko riječima, koliko primjerom svog života. (…) Asistent, od latinskog glagola adsistere, znači ‘stajati uz, stajati blizu, biti nazočan, štititi, promicati, pomoći vlastitim aktivnim sudjelovanjem’. Asistent je onaj koji je pozvan, na temelju svoje kompetencije, pomoći odgovornima; u slučaju OFS-a odgovorni su vijeće i ministar, na različitim razinama“ (Konferencija generalnih asistenata OFS-a, Priručnik za pastoralnu i duhovnu asistenciju OFS-u i Frami, Brat Franjo, Zagreb 2007., str. 168.-169.).

Fra Krunoslav Kocijan, OFM, predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a u Hrvatskoj

Program