Imenovanje novih vizitatora u našem Redu

Izjava Generalnog definitorija vezana za Tempo Forte u ožujku 2024.

Ožujski Tempo Forte održao se od 4. do 15. ožujka u Generalnoj kuriji „S. Maria Mediatrice“ u Rimu. Ostala „izvanredna“ zasjedanja, čiji je ishod izviješten u ovom priopćenju, održala su se u Keniji (26. i 29. siječnja), tijekom susreta Generalnog definitorija s Afričkom konferencijom, dok je priopćeno o smrti fra Hermanna Schaluka, te u Njemačkoj (20. ožujka), tijekom susreta Generalnog definitorija s COTAF-om.

Generalni definitorij, tijekom susreta s Afričkom konferencijom, produbio je razmišljanje o rađanju dviju konferencija, jedne anglofone i jedne frankofone, te je započeo razmišljanje o mogućnosti stvaranja nove konferencije koja bi obuhvatila neke jedinice Mediterana (Maroko, Egipat, Sveta zemlja, Turska,…); prema praksi koja se sve više učvršćuje, u prvoj „običnoj“ sesiji radova bilo je vrijeme za osobno pripovijedanje, produbljivanje međusobnih odnosa i razmjenu iskustava iz razdoblja od prošlog Tempo Fortea; nakon što ga je Generalni definitorij konzultirao, uz pomoć Generalnog tajništva za misije i evangelizaciju, Generalnog tajništva za formaciju i studije i Ureda za pravdu, mir i očuvanje stvorenoga – dao je vlastiti doprinos promišljanja, za drugo zasjedanje Sinode; definirao Program susreta s novim ministrima i kustodima (10.-18. svibnja) te započeo izradu Programa susreta s vizitatorima (8.-12. srpnja); nastavio razmišljati o reviziji Generalne kurije kroz rotaciju osoblja; nastavio je razlučivanje o prisutnosti te o životu i poslanju braće Zaklade „S. Francesco” u Rusiji; iznio je situaciju vezanu za kuhinju i pripremu obroka Međunarodnog koledža „S. Antonio“ u Rimu; s fra Maciejem Olszevvskim i zahvaljujući također imenovanoj komisiji, strukturirao je organizaciju Kapitula na rogožinama rimskih kuća ovisno o generalnom ministru (3.-4. svibnja); s fra Albertom Schmuckim razmišljao je o nekim aspektima zaštite maloljetnika i ranjivih odraslih osoba; tijekom vikenda 8.-10. ožujka sudjelovao je zajedno s bratstvom Generalne kurije na duhovnim vježbama u La Verni.

Bili su prisutni: Generalni ekonom za uobičajene informacije o gospodarskim pitanjima; Povjerenstvo za razvoj projekata koje vodi Ured za razvoj Kurije i Zakladu OFM Fraternitas; Vijeće FOA za najnovije informacije o postojećom situacijom s Međunarodnim učilištem „S. Antonio“; Generalno tajništvo za misije i evangelizaciju za novosti o budućim aktivnostima i prisutnosti u Papui Novoj Gvineji; Ured za komunikacije; kustod Kustodije „St. Protomartiri del Marocco“ fra Stephane Delavelle za razgovor o životu i poslanju te kustodije.

Izjava Generalnog definitorija vezana za Tempo Forte u ožujku 2024.

Opća definicija:

Imenovani su:

 • Fra Domagoj RUNJE, Generalni vizitator Franjevačke provincije sv. Jeronima u Hrvatskoj (Zadar).
 • Fra Ignacio CEJAJIMENEZ, Generalni vizitator Kustodije „St. Protomartiri del Marocco“ u Maroku (Rabat).
 • Fra Raimondo GIRGIS, Generalni vizitator Provincije „S. Famiglia“ u Egiptu (Kairo).
 • Fra Julio Cesar BUNADER, Generalni vizitator Provincije „S. Francisco de Quito“ u Ekvadoru (Quito).
 • Fra Ferdinand VAN DER REIJKEN, Generalni vizitator neovisne Kustodije ,,Sv. Antonio“ u Singapuru, Malezija iz Bruneja (Singapur).
 • Fra Cesar Efrain SANTRICH BERMUDEZ, Generalni vizitator Provincije „S. Junipero Serra“ u Meksiku (Tijuana).
 • Fra Ivan SESAR, Generalni vizitator Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja u Hrvatskoj (Split).
 • Fra Laurentino OKICA GOMES, Generalni vizitator Provincije „Verbo Incarnato“ u Zapadnoj Africi (Lome).
 • Fra Joel ESPLANA SULSE, iz Provincije „S. Pedro Bautista“ na Filipinima (Quezon City), Generalni ekonom (od 1. kolovoza 2024.).

Od sljedećih entiteta ratificirani su Dokumenti o održanim izborima:

 • na Kapitularnom kongresu: Provincije „St. Francisco Solano“ u Peruu (Lima); Provincije „S. Antonio di Padova” u Brazilu (Recife); Provincije „SS. Dodici Apostoli“ u Peruu (Lima);
 • izvan kapitula: provincijalni ministar Provincije „Nostra Signora di Guadalupe” u Srednjoj Americi i Panami (Guatemala Ciudad); vikar i provincijalni definitor Provincije „St. Pedro Bautista“ na Filipinima (Quezon City); savjetnik Zaklade „S. Francesco” u Papui Novoj Gvineji; gvardijan iz Provincije „St. Francisco Solano“ u Peruu (Lima), 2.

Analizirani su izvještaji:

 • Provincija „Santa Croce“ u Sloveniji (Ljubljana).
 • Provincija „SS. Dodici Apostoli“ u Perùu (Lima).
 • Provincija „Nostra Signora Regina della Pace“ u Južnoj Africi (Vanderbijlpark).
 • Neovisna kustodija „Nostra Signora delle sette Allegrezze“ u Brazilu (Campo Grande).

Odobreni su, sub conditione, posebni Statuti:

 • Provincija „Serafica S. Francesco d’Assisi” u Italiji (S. Maria degli Angeli).
 • Provincija „Immacolata Concezione B.V.M.” u Poljskoj (Kalwaria Z.).
 • Provincija „Magna Domina Hungarorum” u Mađarskoj (Budapest).
 • Provincija „S. Maria degli Angeli” u Poljskoj (Kraków).
 • Provincija „SS. Dodici Apostoli“ u Perùu (Lima).
 • Zaklada „S. Francesco d’Assisi” u Sudanu i Južnom Sudanu.

Nadalje su imenovani:

 • Fra Victor L. QUEMATCHA, Generalni definitor odgovoran za praćenje Afričke konferencije.
 • gđa Rojean CAHARIAN, fra Fanuel MAGVVIDI i fra Jozo GRBEŠ, članovi Međunarodne komisije za zaštitu maloljetnih i ranjivih osoba.
 • Fra Krzysztof PASKIEVVCZ, fra Petar BOTIA NOGUEIRAS, fra Dagoberto Marin PACHECO, fra John Fernandes REINERT, fra Reujoseph Galloy, fra Avantura DA SILVA i fra Lorens JANEZIĆ, članovi Povjerenstva za župe i svetišta, ovisno o Generalnom tajništvu za misije i evangelizaciju.

Bavilo se sljedećim slučajevima odvajanja od Reda:

 • Indult eksklaustracije: 1
 • Proširenje indulta eksklaustracije: 2
 • Indult sekularizacije ad experimentum: 3
 • Indult odrješenja od svečanih zavjeta: 3
 • Indult odrješenja od tereta svećeničkog staleža i od svečanih zavjeta: 4

Ispitivale su se postojeće i nove prakse:

 • Slučajevi isključenja iz Reda: 3
 • Slučajevi težih kaznenih djela: 1

Bavilo se i drugim praksama raznih vrsta:

 • Suzbijanje kuća: 16
 • Ponovno primanje u Red: 1
 • Dodjeljivanje poslušnosti i/ili stipendije: 6
 • Situacije u novicijatu (brojčani nedostatak i kandidati): 1
 • Novi smjer studija na Papinskom sveučilištu Antonianum : 1
 • Obnova poslušnosti: 3
 • Razni zahtjevi entiteta koji ovise o Generalnom ministru: 2
 • Raspolaganje imovinom: 1
 • Odgoda kapitula i/ili kongresa kapitula: 1
 • Odricanje od dužnosti: 1
 • Gospodarske prakse: 4

Na kraju je Generalni definitorij potvrdio rad sadašnjeg Tempo Forte. Generalni definitorij podsjeća primatelje službene e-pošte minXYZ@ofm.org i secXYZ@ofm.org (ministri, kustodi, predsjednici, gvardijani i tajnici) da je prijelaz na korištenje ove e-pošte trebao biti izvršen do 25. ožujka 2024. Odgovornost za pravodobno primanje svih važnih informacija je na svakome od njih. Molimo sve koji naiđu na probleme u pristupu sustavu (Pretinac i baza podataka) da kontaktiraju Generalno tajništvo (secgen@ofm.org).

Sljedeći Tempo Forte na rasporedu je od 6. do 17. svibnja. Podsjećaju se sva tajništva jedinica Reda da pošalju zahtjeve koje treba predati Generalnom definitoriju unutar tjedan dana od početka rada Tempo Forte (do petka 26. travnja). Zahtjevi primljeni nakon toga roka bit će odgođeni za sljedeći Tempo Forte.

Na hvalu Krista i Asiškog siromaška. Amen!

Rim, 25. ožujka 2024.

Fra Antonio M. IACONA, OFM

Generalni tajnik