Generalovo pismo uoči Kapitulskog kongresa Provincije sv. Ćirila i Metoda

Dok se radujem pozitivnom ishodu Kapitula, koji je, čini mi se, uspio razlučiti trenutno usmjerenje Provincije i njezine buduće perspektive, posebice u pogledu zajedničkog hoda s Provincijom sv. Jeronima u Dalmaciji, iznosim ti neke prijedloge za tvoju službu animatora, zajedno s Definitorijem.

Pismo Generalnog ministra u PDFu u originalu

Prijevod:

Budimpešta, 24. svibnja 2023.

fra Milanu Krišti, OFM
Provincijalnom ministru Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda i Definitoriju

I na znanje
fra Domagoju Runji, OFM Generalnom delegatu

fra Tomislavu Šanku, OFM
Provincijalnom ministru Provincije sv. Jeronima i Definitoriju

Dragi fra Milane,
Gospodin ti dao svoj mir!

Tvoj dopis od 22. svibnja o. g. (Prot. N. I-373/23-1) primio sam za vrijeme posjeta našoj Mađarskoj provinciji. U dopisu me pravodobno izvještavaš o tijeku i odlukama vašeg nedavno proslavljenog Provincijskog kapitula.
Dok se radujem pozitivnom ishodu Kapitula, koji je, čini mi se, uspio razlučiti trenutno usmjerenje Provincije i njezine buduće perspektive, posebice u pogledu zajedničkog hoda s Provincijom sv. Jeronima u Dalmaciji, iznosim ti neke prijedloge za tvoju službu animatora, zajedno s Definitorijem.

1. U zaključcima br. 1 i 3, Kapitul preporučuje suradnju s Provincijom sv . Jeronima u pastoralu zvanja i u zajedničkim odgojnim ustanovama. Moj Generalni delegat preporučio je istom Kapitulu da se osnuje barem jedna odgojna kuća na području Provincije sv. Jeronima, razmišljanje koje osobno dijelim s njim. S obzirom na važnost razdoblja postulature, prirodnog nastavka primanja novih zvanja, smatram da se suradnja na ovim poljima može objediniti, na veću korist kandidata. Stoga vas molim da konkretno ispitate mogućnost da postulatura vaših dviju Provincijâ bude u nekom od samostana gore spomenute Provincije. Očito je da se ne radi samo o kući, nego o stvaranju bratstva koje je odgojno u cjelini.

2. U Zaključcima br. 7. i 8. Kapitul preporuča „potrebu za godišnjim susretom gvardijana s Provincijskim definitorijem, po mogućnosti u suradnji s Provincijom sv. Jeronima“. Snažno podržavam ovu mogućnost, za koju smatram da se mora odlučno provesti za dobro zajedničkog hoda.
Također, svako će nastojanje biti od Gospodina blagoslovljeno ako uspijete osmisliti, zajedno s Provincijom sv. Jeronima i također na razini Južnoslavenske konferencije provincijalnih ministara, jedno lijepo bratstvo koje će prihvaćati braću koja, iz različitih razloga, ne mogu vršiti pastoralnu službu.

3. U zaključku br. 9 Kapitul prepoznaje, s mudrom konkretnošću, potrebu da se utvrde „prioriteti“ naše prisutnosti i, slijedom toga, da se neke župe predaju biskupijama, a da se drugim upravlja iz obližnjih samostana. Ti se izbori ne mogu odgađati, oni utječu na budućnost i opstojnost Provincije. Zbog toga, molim obje vaše Provincije da, nakon slavlja vlastitih provincijskih kapitula (2022. i 2023.), rade na zajedničkom projektu smanjenja prisutnosti, da utvrde i podrže „prioritete“ naše prisutnosti, da na evanđeoski djelotvoran način promiču oblik (forma) našega života i svjedočanstvo franjevačke karizme na područjima na kojima živite i predano djelujete. Čak i ako ste na Kapitulu već odredili neke od tih „prioriteta“ i danas uviđate da ih treba preispitati, slobodno djelujete kako biste donijeli najprikladnije odluke, svakako uvijek obavještavajući i motivirajući svu braću.

4. Dio ovog procesa smanjenja je spremnost da učinimo vidljivim svoje obećanje da ćemo živjeti „bez vlasništva“ odabirom povratka nekih od onih župa koje su braća osnovala u prošlom stoljeću i služila im s velikom ljubavlju. Dolazi vrijeme da zajedno sa svetim Franjom kažemo: „Učinili smo što smo bili dužni učiniti, naš dio“. Danas smo više nego ikad odgovorni čuvati i promicati bratski život i tako „popravljati Crkvu“ počevši od svjedočanstva naše karizme u ovom vremenu velikih promjena.

5. Dobro znam da je ovakav govor vrlo osjetljiv, posebno za onu braću koja su mnogo uložila u materijalnu izgradnju pojedinih župa, dajući uistinu svoje živote za njih. Iako je to njihovo služenje blagoslovljeno od Gospodina, također je potrebno prepoznati da je vrijednost onoga što je učinjeno tijekom vremena vidljiva i evanđeoski učinkovita kada se može prihvatiti da je došlo vrijeme da se neke župe predaju pojedinim biskupijama, učeći se tako ne prisvajati si ništa. Razumijem bol i zbunjenost ove braće, kojima želim reći da život ne završava s kućom ili djelom koje nam više ne pripada, jer ono po čemu smo prepoznatljivi je poziv Manje braće, a ne samo ono što učiniti, makar i pastoralno.

Također je važno pratiti u dijalogu i pronalaziti najprikladnija rješenja za onu braću koja su se uvelike poistovjetila s prilično samačkom prisutnošću i radom u župama, prema dugoj tradiciji među vama, a koja danas imaju razumljivu poteškoću u preispitivanje sebe i promjeni načina života. Ponovno posvješćivanje razloga našeg poziva i stvaranje prostora za sve smisleniji bratski život pomoći će ovom prijelazu. Zahvaljujem toj braći i svima vama za korake koje ćete poduzeti u tom smjeru. Ovaj moj posljednji poticaj može se podijeliti sa svima.

6. Put koji smo poduzeli s Provincijom sv. Jeronima zahtijeva da pred sobom imamo točno određena vremena. Nakon razgovora sa svojim Delegatom, vjerujem da je Provincijski Kapitul 2025. prikladno vrijeme za preustroj, a time i uspostavu Kustodije ovisne o Provinciji sv. Ćirila i Metoda, sa svim koracima koje predviđa naše zakonodavstvo.
Molim vas da nastavite ovim putem, uzimajući u obzir ovaj plan puta. Bratski vas pozdravlja,

Prot. 112302/MG-36

fra Massimo Fusarelli
Generalni ministar