Generalovo pismo nakon izvanrednog kapitula Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda u Samoboru

RED MANJE BRAĆE

GENERALNI MINISTAR

Fra Milan Krišto, ofm – provincijalni ministar Provincije sv. Ćirila i Metoda (Zagreb)

Fra Tomislav Šanko, ofm – provincijalni ministar Provincije sv. Jeronima (Zadar)

Fra Domagoj Runje, ofm – generalni delegat

Lublin, 26. listopada 2022.

Predmet: Odgovor na izvještaj o Izvanrednom provincijskom kapitulu

Dragi fra Milane,

Gospodin ti dao mir!

Primio sam tvoj Izvještaj o Izvanrednom kapitulu tvoje Provincije (usp. Dopis od 7.10.2022: Prot. Br. 640/2022) koji se održao u Samoboru 5. i 6. listopada ove godine.

Izražavam tebi, kapitularcima i čitavoj Provinciji svoju osobnu zahvalnost. Generalni definitorij veoma cijeni što ste napravili taj korak, koji bez dvojbe nazivam „povijesnim“ i osobito znakom autentične bratske solidarnosti.Odlukom da prihvatite Provinciju sv. Jeronima u Dalmaciji kao ovisnu kustodiju prihvatili ste, u određenom smislu, izići iz svojih granica kako biste se otvorili za šire bratstvo i imali na srcu sadašnjost i budućnost naše prisutnosti na širem području.

Ta gesta ima još veću vrijednost ako promatramo trenutan smanjeni broj zvanja i znakove krhkosti koji su prisutni među nama. Umjesto da se zatvorite kako biste štitili ono što imate, pokazujete da ste sposobni pouzdati se u Providnost i odvažiti se na veći iskorak. Uvjeren sam da Gospodin već blagoslivlja taj korak i neće vas prestati pratiti i pokazivati vam put koji trebate prijeći.

Želim preko tebe ohrabriti svu braću tvoje Provincije da vedro nastavite hod. Budućnost prisutnosti Manje braće u Hrvatskoj, kao i u tolikim drugim dijelovima Reda, mijenjajući oblike i strukture nastavlja se u svojoj karizmatičnoj snazi. To ovisi uvijek i prije svega drugoga o kvaliteti našeg odgovora na poziv i sposobnosti da nosimo jedni druge u ljubavi Kristovoj.

Izražavam isti osjećaj zahvalnosti i ohrabrenja braći Provincije sv. Jeronima u Dalmaciji preko njihova Ministra: radimo svi zajedno, uključujući mene preko Generalnog delegata, u tom nastojanju oko budućnosti i revitalizacije naše prisutnosti na vašem području. U tom duhu znat ćete se suočiti s neizbježnim teškoćama.

Povjeravam poduzeti hod Bezgrešnoj Djevici, našoj Majci i Kraljici, našem Svetom ocu Franji, sv. Jeronimu te sv. Ćirilu i Metodu. Jamčim vam srdačnu i iskrenu bliskost Generalnog definitorija kako bi vaš hod bio nadahnuće u sličnim procesima koji se pokreću drugdje.

Uz Serafski blagoslov, bratski vas pozdravljam.

        Vaš brat i sluga

Fra Massimo Fusarelli, ofm

     Generalni ministar