Generalni kapitul ofm 2015 – Izvješće Tajništva za Misije i Evangelizaciju

gen_kapitul2015

1. Tri dobre vijesti

• U Redu postoji radost Evanđelja, “savršena radost”: u bratstvima i među braćom koji žive u misijama, u misionarskim projektima Reda, na granicama, na rubovima velikih gradova,   pokraj svih siromašnih, gubavaca današnjice. Braća žive među narodima, blizu narodu kao “fratri iz naroda”, na način da misijsko poslanje dijele s laicima, svjedočeći jedinstvenu strast za Boga, za Evanđelje i za braću i sestre.

• U Redu se učvršćuje svijest da je misija našeg Međunarodnog bratstva evangelizacija, naš ‘razlog postojanja’ – živjeti prvo svjedočeći evanđeoski život u bratstvu, a zatim propovijedati riječima i dijelima, u duhu Pravila, poglavlje 16.

• U Redu rastu izdanci novog života, bilo putem onih koje su nazvane Nove Forme (oblici) misijskog života, bilo kroz obnovu ‘izvornog duha’ sa strane mnogih fratara u različitim situacijama života i djelovanja, da daju novu snagu klasičnim oblicima evangelizacije.

2. Tri izazova

• Nerazrješivu veza između ‘Franjo’ poziva i misionarskog ‘idi’ svjesno preuzeti i predložiti u formativne etape, od promocije duhovnih zvanja do trajne formacije. Križ iz svetog Damjana poziva i danas Franju da ide i obnovi njegovu kuću, nastavljajući pozivati, formirati, slati u misije. Poziv i poslanje su neodvojivi i zajedno u ovoj ‘putujućoj prisnosti’ s prvim misionarom Isusom Kristom.

• Dinamizam izlaska iz mjesta za hrabro suočavanje s novim granicama, areopagom i rubnim područjima, početi od onih najbližih, svjesni da svaka zatvorenost izdaje našu karizmu, kao što, također, stil blagostanja čini neosjetljivim naše evangeličko proročanstvo kao posvećenih u Crkvi.

• Obnovljena misionarska politika, danas potrebna više nego ikad, koja će znati uskladiti: potrebe života jedinice Reda s misionarskim nadahnućem fratara koji se osjećaju pozvanima ad gentes ili misionarski dinamizam pojedinih jedinica s međunarodnim projektima Reda, živjeti u srcu Crkve kao manja braća, u suradnji koja upotpunjuje i ekonomsku stranu ili tradicionalne misionarske prisutnosti s potrebama koje se pokazuju neprestano na svjetskoj sceni, tražeći od nas uvijek nove evangelizacijske odgovore.

3. Tri prijedloga

• Nastaviti produbljivanje Mandata 1 (PdV) koje nas poziva na življenje prioriteta Reda prema misionarskom dinamizmu. Na taj način komunikacija 5 proriteta postaje jamac za takvo ‘kretanje vani’. Takav misionarski dinamizam treba uložiti sve oblike evangelizacije (opisane u poglavlju 5 CCGG), u duhu kojeg papa Franjo spominje u “Evangelii Gaudium”. Posebno, produbiti i pripremiti hod franjevačke formacije o misijama, bilo u Jedinicama, bilo unutar Konferencija, obuhvaćajući formativna misionarska iskustva.

• Nastaviti s odlukom o evangeličkoj promjeni naših struktura bez koje svaki misionarski dinamizam biva ometan. Poslanje ne ovisi o potrebama naše kuće, već od bitne Isusove zapovijedi o odlasku i navještanju.

• Skicirati misionarsku politiku Reda (CPO 2013): ili prema zajedničkom i djelotvornom upravljanju sveukupne misionarske stvarnosti Reda, nanovo gledajući aktualni sustav koji riskira raščlanjivanje misionarskog djelovanja (Jedinice samo odlučuju), ili prema zajedničkom rasuđivanju, praćenju i formaciji misionara, nadvladavajući individualizam i pluralizam (svaka Jedinica slijedi svoj način) ili prema jednom zajedničkom ekonomičnom bratstvu, uklanjajući ekonomsku nejednakost koja radi pogrešnu razliku malim misijama (zbog nejedakosti u pomoći od Jedinica) i koja napinje odgađanje razdoblja za ekonomsko samoupravljanje misijama, iznad svega ne koristi kvalitetnom bratskom i evangeličkom životu.