Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Franjevci na duhovnim vježbama u Male braće

Dvadesetak sudionika započelo je u utorak, 10. listopada višednevne duhovne vježbe u samostanu Male braće u Dubrovniku. Voditelj duhovnih vježbi je član franjevačke provincije Bosne Srebrne dr. fra Danimir Pezer, dekan i profesor na Franjevačkoj teologiji u sarajevskom naselju Nedžarići.

Tema prvog duhovnog nagovora bila je o krepostima, a voditelj duhovnih vježbi će svakog dana imati dva duhovna nagovora kojima će potaknuti sudionike da ponovo promisle o evanđeoskim vrjednotama i svom svećeničkom pozivu kao odazivu na Isusovu želju da se evanđelje propovijeda „sve do na kraj svijeta“. Sve će se odvijati u prepoznatljivom franjevačkom duhu. Sudionici će navečer zajedno slaviti euharistiju, a zajedno će moliti i dnevne molitve.

Fra Drago Ljevar