Duhovna obnova rožatske Frame u Pridvorju

U potrazi za granicama tolerancije

„Ljubav prema bližnjemu i/ili tolerancija“ tema je tradicionalne, treće po redu, duhovne obnove rožatske FRAME održane 26. i 27. rujna u Franjevačkom samostanu svetog Vlaha u Pridvorju. Kroz tri predavanja i rada u grupama 25 framaša su se sa svojim duhovnikom fra Josipom Soptom bavili pitanjem izbjegličke krize i granicama tolarancije. Uređivanjem prostora u kojem su boravili, kuhanjem dnevnih obroka i zajedničkom molitvom nastojali su što više iskusiti život u siromaštvu vođeni primjerom njihovog serafskog oca svetog Franje.

U tom suživotu s braćom i prirodom u sebi su probudili duh o zaštiti ekologije i ljubav prema svemu stvorenom. Osim dnevnog duhovnog rada mladi su druženjem ojačali svoje zajedništvo a pjesmom uveličali nedjeljno misno slavlje koje je predvodio fra Josip Sopta, a animirao framaški zbor. Duhovno obnovljeni, mladi su zahvalni svom duhovniku koji se nesebično davao i omogućio odlazak u Pridvorje, Fra Franji Zeleniki koji svake godine nesebično ustupa prostorije samostana te svim vozačima koji su se volonterski javili kako bi mladi uopće stigli do Pridvorja.

Hvala i svim framašima koji su bili dobre volje i puni ljubavi za svoje sestre i braću u Kristu jer jedino to otvara vrata Duhu Svetom koji djeluje i obnavlja srca mnogih. Ne dopuštajući strahu da upravlja našim životima, s nadom i vjerom u Kristovu ljubav za nas, koračamo kroz život, osviješteni da smo stvoreni za sreću, ne samo na drugom svijetu nego već i na ovom, ne sutra nego već i danas!

Josipa Leho i Paula Ivančić