Fra Michael A. Perry ponovno izabran za Generalnog ministra Reda Manje braće

F_minGen

Fra Michael Anthony Perry, OFM, rođen je 7. lipnja 1954. u Indianapolisu (Indiana, SAD), u biskupiji Indianapolis, od Jamesa Richarda i Agnes J. Coffey, roditelja irskog porijekla. 1976. g. ulazi u Postulaturu Provincije Presvetog Srca Isusova u SAD-u (St. Louis). 25. lipnja 1977. oblači franjevački habit i počinje novicijat nakon kojeg polaže prve privremene zavjete na blagdan sv. Klare Asiške , 11. kolovoza 1978. Nakon polaganja svečanih zavjeta 10. listopada 1981., za svećenika je zaređen 2. lipnja 1984.

Njegov akademski curriculum se sastoji od dva bakalaurata iz društvenih i humanističkih znanosti, polje povijest i filozofija, magisterija iz svećeničke formacije, magisterija iz misiologije i doktorata iz religiozne antropologije, postignutog na Sveučilištu u Birminghamu, Velika Britanija.

Njegovo istaknuto zanimanje za misije ‘ad gentes’ odvelo ga je da živi kao misionar 10 godina u Demokratskoj Republici Kongo.

Vršio je službe u redovničkoj i teološkoj formaciji i u sektoru Pravda, mir i očuvanje stvorenoga. Povratkom iz Afrike u Sjedinjene Države, surađivao je s ONG, Franciscans International, Catholic Relief Services i s Biskupskom konferencijom SAD-a.

Kao Ministar provincijal Provincije Presvetog Srca Isusova u SAD-u (St. Louis) na Generalnom kapitulu 2009. izabran je za generalnog vikara Reda Manje braće. 22. svibnja 2013. preuzeo je službu Generalnog ministra da se završi period od 6 godina.

21. svibnja 2015. na redovnom Generalnom kapitulu u Santa Maria degli Angeli-Assisi izabran je kao 120. Generalni ministar.