Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Fra Julio Cesar Bunader izabran za Generalnog vikara Reda Manje braće

F_electVG1

Dana 22. svibnja 2015. u Santa Maria degli Angeli redovni Generalni kapitul izabrao je fra Julia Césara Bunadera za Generalnog vikara Reda Manje braće, potvrdivši ga u službi koja mu je već povjerena u srpnju 2013. ‘ad complendum sexennium’.

Fra Julio César je rođen u Mendozi (Argentina), biskupija Mendoza, 9. siječnja 1961. U Red Manje braće, u provinciju Uznesenja BDM u Argentini, ušao je 1983. i nakon postulature obukao je franjevački habit  5. ožujka 1984. Nakon novicijata prve privremene zavjete polaže 27. veljače 1985., a svečane 12. ožujka 1988. Za svećenika je zaređen 1. svibnja 1992. Profesor je filozofije i ima bakalaureat iz teologije. Završio je studij moralne teologije na Pontifica Accademia Alfonsiana u Rimu postigavši licencijat (magisterij).

Njegov franjevački život je prožet službama: uz rad u župnom pastoralu, vršio je službe u nekim obrazovnim centrima. Bio je odgajatelj u Provinciji i rektor Franjevačkog Teološkog Instituta u Buenos Airesu, zatim dekan Franjevačkog fakulteta, podružnice Katoličkog sveučilišta Argentina (UCA) u Mendozi. Profesor moralne teologije. Bio je i generalni vizitator, definitor provincije i od 2004. do 2009. provincijal. U međuvremenu je bio i predsjednik Konferencije provincijala Cono Sur i UCLAF. Na Generalnom kapitulu 2009. je izabran za generalnog definitora Reda, službu koju je vršio do 9. srpnja 2013. kada je imenovan Generalnim vikarom.