Fra Ivan Sesar izabran za generalnog definitora reda Manje braće

ivan-sesar

Na Generalnom kapitulu Reda Manje braće u Asizu, u subotu, 23. svibnja 2015. za generalnog definitora iz Sjeverne i Južne slavenske konferenciju OFM izabran je fra Ivan Sesar, član Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM.
Fra Ivan je rođen 7. listopada 1967. na Rujnu, župa Kočerin.
U Franjevački red kao član Hercegovačke franjevačke provincije stupa 15. srpnja 1986.
Svečane zavjete polaže 19. rujna 1992. Za svećenika je zaređen 10. srpnja 1994.
U Rimu na Antoniaunumu doktorira na temu “L’uscita definitiva dall’istituto religioso durante e allo scadere della professione temporanea. Sviluppo storico e disciplina attuale”.
U Hercegovačkoj franjevačkoj provinciji i mjesnoj Crkvi obnaša službe: odgojitelja, župnog vikara, župnika, vikara provincije, provincijala, gvardijana, profesora crkvenog prava na obje teologije u Sarajevu, suca pri Ženidbenom sudu Vrhbosanske nadbiskupije, pročelnika raznih vijeća u Hercegovačkoj provinciji i šire, predsjednika VFZ-a HR i BiH, potpredsjednika KVRPP-a BiH, potpredsjednika UFME itd.