Fra Antonio Bašić postavljen u službu lektorata

U srijedu 5. listopada fra Antonio Bašić je tijekom službe riječi postavljen u službu lektorata. Obredom je predsjedao provincijalni ministar fra Tomislav Šanko uz sudjelovanje pomoćnog odgojitelja bogoslova fra Josipa Ivkića. Fra Antonio je službu lektora primio u kapeli kapucinskog franjevačkog samostana sv. Leopolda Bogdana Mandića u prisutnosti zagrebačke braće bogoslova te nas trojice zadarskih bogoslova koji smo ostali živjeti u hercegovačkom franjevačkom samostanu.

Tijekom jednostavnog obreda pročitana su čitanja od dana. Fra Tomislav se nakon naviještenog Evanđelja obratio okupljenoj zajednici prikladnim riječima te je fra Antoniju nastojao posvijestiti važnost službe čitaća. Osim što se kratko osvrnuo na riječi Evanđelja u kojima nas je Krist podučio kako treba moliti, razložio je predložak homilije koji se nalazi u Rimskom pontifikalu, a tiče se primanja službe lektorata. Zanimljivo je kako je fra Tomislav postavljen u službu lektora od strane fra Vittorija Viole, današnjeg tajnika Dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, a koji je tom prigodom istaknuo kako čitač nikada ne bi trebao naviještati sa ambona Riječ Božju, a da prethodno nije dopustio da ona njemu progovori. Provincijal je naglasio kako je Božja Riječ sveto tlo pred kojim trebamo izuti sandale te ju naviještati sa poniznošću, malenošću i odgovornošću.

Liturgijsko je slavlje animirao fra Marko Dominik Ricov svojim sviranjem te pjevanjem, a fra Tadija Visković čitanjem prvog čitanja i psalma. Nakon obreda u kojem je fra Antonio držeći u rukama Sveto Pismo potvrdio da će vjerno predati Riječ Božju kako bi ona bila što jača u ljudskim srcima, uslijedilo je druženje sa zagrebačkim bogoslovima u ugodnoj atmosferi kapucinskog samostana u zagrebačkoj Dubravi.

​​​​​​​​​​fra Antonio Gospić