Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Ekologija i eko karta RH i BiH kao izraz skrbi za dom

02

U Franjevačkom samostanu na Trsteniku u Splitu održan je 2. svibnja 2015. seminar na temu: Ekologija i eko-karta RH i BiH kao izraz skrbi za dom. Organizator seminara je Franjevački institut za kulturu mira Split.

Oko 150 sudionika seminara mogli su izoštriti svoju ekološku optiku uz znanstveno empirijski utemeljene i etički u skrbi za dom zauzete poglede predavača: fra Mijo Džolan, prof. dr. Stanko Uršić, prof. dr. Ivica Grkovc, mag. soc. Ivana Brsitlo, dr. sc. Hrvoje Kalinić, dr. sc. Ivica Barišić. Mr.sc. Sanja Barbalić sa suradnicima iz Hrvatskih voda predstavila je vrste pritiska na vode s kojima se ova državna agencija nosi; Mirjana Maras-Žuro predstavila je i preporučila naš priručnik o vodi “Žed na izvoru”, a u večernjem programu Marin Periš je sa grupom iz Hrvatskog nadzemlja, Split, približio ekološku problematiku u kratkim formama anegdote, filma i igrokaza.

Struktura sudionika pokazala je zastupljenost skoro svih podrucja RH i BiH, čime se ispunio važan cilj Seminara: umrežavanje pojedinaca i organiziranih skupina poput FRAME, FSR-a, ekoloških udruga i posebice studenata Zaštite okoliša iz Mostara, kako bismo putem interaktivne eko-karte (u izradi) mogli u duhu kršćanske etike odgovornosti za život skrbiti za okoliš, za dom i za jedinstveni eko-sustav RH i BiH. Franjevački institut za kulturu mira kani nastaviti promidžbu i umrežavanje suradnje svih koji su voljni razumjeti i prakticirati ekologiju kao skrb za dom, darovni prostor za život.