Duhovne vježbe za našu braću u Dubrovniku

Duhovne vježbe za braću naše Provincije održavaju se od 11. do 15. listopada u Samostanu Male braće u Dubrovniku. Predvoditelj duhovnih vježbi je provincijal Franjevačke provincije sv. Jeronima fra Andrija Bilokapić, a tema je „Isusova oporuka“. Voditelj fra Andrija u prvom duhovnom nagovoru kazao je kako je često duhovna bol teža od fizičke. Podsjetio je na riječi sv. Franje „Ljubav nije ljubljena“ te potaknuo okupljene redovnike da se preispitaju o svojoj ljubavi prema Kristu.

Govorio je i o Isusovom odnosu prema svojim mučiteljima. On se nije dao zaraziti zlom i mržnjom nego na poruge i tešku situaciju na križu odgovara ljubavlju. To milosrđe je prenio na Crkvu, pa i ona prašta, a to bi trebao činiti i svaki njezin vjernik.  Na početku mise u činu kajanja može se uočiti taj prvi dar – dar praštanja. Crkva poziva da se pokajemo i otvorimo tom daru praštanja. Isus daruje praštanje svakom grešniku.

„Ako sam ja nekog povrijedio ili učinio nekom neko zlo namjerno, ja sam bolesnik“, slikovito je opisao predvoditelj Bilokapić. „Ako moja zloća uđe u tvoje misli i tvoje srce, pa onda počne tebe određivati, ti si zaražen tuđim zlom. Ako si ga prigrlio i upio, imamo dva bolesnika. Tvoje srce je stvoreno da bude Božji hram, a time sam od njega praviš smetlište. Kad još to zlo preživam, prepričavam, njime se hranim – gdje sam onda ja.“

Isusovo srce na križu ostalo je čisto. U slobodi je kazao Ocu: Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Tu oporuku želi nama predati, važno je da otvorimo svoje srce i prihvatimo njegovu oporuku o opraštanju, poručio je, uz ostalo, provincijal Bilokapić. Svetost je u tome da na zlo odgovaramo ljubavlju.  Sudionici duhovnih vježbi narednih dana će moći čuti i druge duhovne nagovore, a u liturgijskom dijelu zajedno će moliti i slaviti euharistiju.

A.T.