Duhovne vježbe u Dubrovniku

Duhovne vježbe za braću Franjevačke provincije sv. Jeronima održavaju se od 10. do 14. listopada u samostanu Male braće u Dubrovniku, a voditelj vježbi je provincijal Franjevačke provincije sv. Jeronima fra Andrija Bilokapić. Dvadesetak franjevaca kojima su se pridružili neki dijecezanski svećenici sudjeluju na duhovnim vježbama čija je tema „Krst i Euharistija u novozavjetnoj i otačkoj predaji“.

Prema dijelovima istoimene knjige autora Marijana Mandaca, koju je ovih dana objavila Kršćanska sadašnjost, svećenici dublje razmatraju o raznim aspektima ovih dvaju sakramenata kršćanske inicijacije otkrivajući pritom svoju uronjenost u otajstvo Krsta i Euharistije.

Podsjećanje je to na govor o ovim sakramentima kod sinoptika i evanđeliste Ivana, u Djelima apostolskim i poslanicama, te produbljivanje značenja Krsta i Euharistije u osobnom vjerničkom životu svećenika. Okupljeni svećenici također razmatraju i kako su ove sakramente tumačili crkveni oci, a razmišljanja njih 38-orice je predstavljeno u knjizi.

Tekst: A.T. // Foto: fra Drago Ljevar