Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Četvrta sjednica Koordinacije dviju provincija

U ponedjeljak 23. siječnja 2023. pomoću internetske Zoom platforme održana je (Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri i Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda). Sjednici su nazočili: fra Domagoj Runje, generalni delegat, fra Tomislav Šanko, provincijalni ministar Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri, fra Milan Krišto, provincijalni ministar Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda te provincijski vikari spomenutih provincijâ fra Stipe Nosić i fra Dragutin Bedeničić.

Tri sudionika sjednice sastala su se u Splitu (fra Domagoj Runje, Fra Tomislav Šanko i fra Stipe Nosić), a dva u Rijeci (fra Milan Krišto, fra Dragutin Bedeničić). Sastanak Koordinacije imao je za temu daljnju pripremu sjednice dvaju Definitorijâ koja će biti u Rovinju 13. i 14. ožujka 2023. Razmotren je način izrade Pravilnika Koordinacije te Statuta Koordinacije i Statuta Skupštine dvaju Definitorijâ (koja je sastavljena od svih članova definitorija dviju Provincijâ). Naime, u sljedećem razdoblju bit će potrebno dobiti odobrenje Generalnog definitorija za spomenute dokumente prema kojima će se dogovarati i postupno planirati pripremno razdoblje za dva provincijska kapitula, na kojima se sadašnja Franjevačka provincija Sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri treba formirati kao ovisna Kustodija o Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda.

Fra Domagoj Runje u službi Generalnog delegata koji prati taj proces uputit će Generalnom ministru izvješće kako je i određeno dekretom imenovanja te zatražiti određena pojašnjenja glede izrade spomenutih pravilnika i statutâ. Sjednica je završena molitvom i dogovorom da sljedeće zasjedanje Koordinacije bude u ponedjeljak 13. ožujka 2023. u Samostanu sv. Franje u Rovinju.