Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Category: Generalna kurija

Novi broj Fraternitasa

Novi broj Fraternitasa od 21. lipnja 2023. dostupan je online i može se preuzeti na hrvatskome jeziku klikom na fotografiju:

Susreta Provincijalnih tajnika triju vijeća JKPM na Visovcu

Susret Provincijalnih tajnika za misije i evangelizaciju te za formaciju i studije, i provincijskih animatora za pravdu, mir i cjelovitost stvorenoga Južnoslavenske konferencije provincijalnih ministara s voditeljima odgovarajućih ureda Generalne

Generalova čestitka za Uskrs

U Uskrsnuću Piera della Francesca, Krist stoji kao pobjednik nad smrću, ali, ako bolje pogledamo, u izrazu njegova lica uočavamo i veo boli. Naime, Raspeti-Uskrsli Gospodin je prošao kroz život