Fra Alard Krzysztof Maliszewski novi je predsjednik Unije Manje braće Europe

Novo vodstvo izabrano je na XV. generalnoj skupštini UFME koja se održava u Međugorju s temom „Budućnost UFME – od kud smo krenuli, gdje smo danas, što želimo biti“.

Članove stalnoga Vijeća UFME izabrat će pojedine europske konferencije na svojim zasjedanjima.

Uz pedesetak provincijala i kustosa iz Europe, na ovome zasjedanju sudjeluje i general Reda Manje braće fra Massimo Fusarelli te čitava Uprava Franjevačkoga reda.

Sudionici su u četvrtak posjetili Majčino selo u Međugorju, a obići će i druge znamenitosti u Hercegovini. Generalna skupština završava 3. ožujka prijepodnevnim zasjedanjem i misom koju će predvoditi novi predsjednik Unije Manje braće Europe fra Alard Krzysztof Maliszewski.

Predsjednik UFME fra Alard Krzysztof Maliszewski i dopredsjednik fra Mario Chiarello

 

 

XV Glavna skupština UFME

27. veljače – 3. ožujka 2023

Završni dokument
“Budućnost UFME odakle smo krenuli, gdje smo stigli i što želimo biti”
Međugorje (Hercegovina)
Poruka
Mi, ministri i kustodi, koji dolazimo iz 45 europskih provincija Reda manje braće, okupili smo se – poput prve kršćanske zajednice (usp. Dj 1,14) – oko Marije, u župi svetog Jakova apostola u Međugorju. , od 27. veljače do 3. ožujka 2023., zajedno s našim generalnim ministrom fr. Massimom Fusarellijem i generalnim definitorijem Reda, kako bi podijelili kruh Riječi i Euharistije, bogatstvo dijaloga u Skupštini i trenutke bratskog zajedništva.

Kao što je Gospodina Isusa i njegove učenike ugostio onaj “domaćin” u Jeruzalemu, u sobi na gornjem katu (usp. Mk 14, 14), tako su nas dočekali fratri provincije iz Hercegovine, osobito predsjednik UFME u odlasku, fra Miljenko Šteko, provincijalni ministar Hercegovačke provincije fra Jozo Grbeš i župnik fra Zvonimir Pavičić.

Nakon pozdravnih riječi mostarskog biskupa mons. Petra Palića, apostolskog nuncija u Bosni mons. Francesca Chullikattija i apostolskog vizitatora mons. Alda Cavallija, govorila su braća koja su odigrala važnu ulogu u razvoju UFME: fra Vitor Melicias, mons. José Rodriguez Carballo i mons. Sabino Iannuzzi. Putem video snimke obratio nam se i naš premijer gospodin Andrej Plenković.
U našem okupljanju Gospodin nam je dopustio da iskusimo ljepotu onoga što je potvrđeno u šestom poglavlju Potvrđenog pravila: i gdje god se braća nalaze i gdje god će se susresti, neka pokažu da su bliski jedni drugima te smo u ovom bratskom ozračju, napravili mjesta, u umu i srcu, za radosti i nade, za tuge i tjeskobe ljudi našeg vremena (usp. GS 1), posebno onih iz ukrajinskog stanovništva – preko fra Faustina Kushnira, izaslanika svoga provincijalnog ministra iz Ukrajine.

Izvješće generalnog ministra upoznalo nas je s temom rada: “Budućnost UFME: odakle smo krenuli, gdje smo stigli i što želimo biti”, pozivajući nas da se otvorimo traženju duhovnosti za naše vrijeme, koja se već odvija u ljudima koje svakodnevno susrećemo na našem putu, i tako prepoznamo otajstveno Božjeg djelovanja u životu svakog čovjeka i u povijesti, kao apostol Petar je učinio u Kornelijevoj kući (vidi Djela 10).

Svoj doprinos dali su u generalni definitori za Europu i generalni tajnik za formaciju i studije fra Darko Tepert, ističući potencijale i ograničenja naših bratstava. Uslijedio je rad po različitim jezičnim skupinama.

Plodonosan dijalog među nama potaknuo nas je da intenziviramo odnose između naših provincija, prije svega na razini pastorala mladih, zvanja i početne formacije. Stavljen je naglasak na odgojne kuće međunarodnog karaktera, kako bismo onima koji su pozvani u naš Život i Pravilo omogućili lakše uključivanje u međuprovincijska bratstva i iskustva.
Ta željena obnova ima svoje korijene u trajnoj formaciji sposobnoj biti sve više iskustvena, dati novi život karizmi koja nas je jednog dana osvojila i tako nas otvoriti novim oblicima evangelizacije na “starom kontinentu” .

Plod našeg dijaloga vidljiv je u prijedlozima koje je odobrila Plenarna skupština i u nekim izmjenama i dopunama statuta UFME-a.
Prije završetka rada izabran je novi predsjednik fra Alard Maliszewski (provincije sv. Hedvige u Poljskoj) i njegov zamjenik, fra Mario Chiarello (iz Provincije Svetih VII mučenika u Italiji).
Dok napuštamo ovu Gornju sobu , molimo Mariju, Kraljicu mira, da prati naš put nasljedovanja, da budemo sve više kontemplativno bratstvo u misiji (CPO 2018.) i pozivamo svu manju braću koji žive u Europi, ne samo na molitvu za mir, nego biti – poput Franje Asiškog – graditelj mira, odnosno da živimo naše međusobne odnose nadahnuti Evanđeljem.
Međugorje, 03. ožujka 2023

Skupština nakon što je odobrila izmjene i dopune Statuta UFME u vezi s izborom predsjednika, potpredsjednika i vijećnika; nakon davanja mandata za početak procesa zatvaranja Udruge ASBL UFME i ureda tajništva sa sjedištem u samostanu Chant d’Oiseau u Bruxellesu (Belgija), izabrano je novo Stalno vijeće UFME .

Skupština je zatim usvojila prijedloge koji su proizašli iz grupnog rada:
Generalna skupština obnavlja svijest da trajna formacija i početna formacija moraju biti stupovi koji daju dinamiku UFME-u.

Mandat je dan Stalnom vijeću da pripremi europsku kartu koja ukazuje na nekoliko ali značajnih stvarnosti koje već djeluju u sredinama siromašnih i rubnih gdje se mogu razviti projekti iskustava razmjene braće.

Skupština potiče i daje prednost stvaranju novih oblika “bratimljenja” između provincija koji osiguravaju uzajamno sudjelovanje u značajnim iskustvima ili trenucima (franjevački hod, pučke misije, cjelovite ekološke inicijative itd.).

Skupština ovlašćuje Stalno vijeće u suradnji s tajnicima F&S da promovira tečajeve talijanskog, engleskog i španjolskog jezika, navodeći mjesta i metode za ovu uslugu.
Skupština ponovno potvrđuje važnost promicanja unutar Europe razumijevanja postojećih iskustava pastorala zvanja i razrade prijedloga za navještaj zajedničkog poziva i karizme.

Skupština predlaže temu za susret braće s privremenim 2024.: razmatranje stigmi polazeći od pogleda fra Leona (pogleda čovjeka i današnjeg manjeg brata); Doba tražitelja Duha (iz izvješća generalnog ministra) Ljubav nije ljubljena: ranjena afektivnost
Skupština potvrđuje da svake dvije godine održava sastanke UFME u obliku radionica, uz moguće sudjelovanje vanjskih stručnjaka i posvećivanje više vremena molitvi.