Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

11. provincijski susret ministranata na Pašmanu

Kao nagradu za one najvrijednije u našim samostanima i župama, organiziramo na razini Provincije, XI. višednevni susret ministranata (dječaka) na Pašmanu od 26. – 29. lipnja 2017. (ponedjeljak – četvrtak).

 Susret mladih s biskupom iz Gane u Zadru

U utorak, 23. svibnja, na redovitom susretu mladih u Franjevačkom samostanu sv. Frane u Zadru svoje je predavanje održao mons. dr. sc. Matthew Kwasi Gymafi, biskup iz grada Sunyani u Gani.

Novo izdanje „Zvona Delorite“

Kao nekad učenici ni mi danas ne razumijemo Pisma, ne razumijemo da je trebalo da Isus uskrsne od mrtvih. Međutim, mi današnji vjernici nakon dvije tisuće godina i iskustva Crkve smo u lakšoj poziciji. Tema uskrsnuća bila je za učenike velika novost iako su u Starom zavjetu imali naznake o uskrsnuću. „Blago onomu koji umre od ruke ljudi, u čvrstoj nadi koju ima od Boga: da će ga Bog uskrisiti!“(2Mak 7,14).

Otvorena vrata samostana na Košljunu

Od utorka 18. travnja do petka 21. travnja 2017. godine u Samostanu na Košljunu, održani su šesti „Dani otvorenih vrata samostana” Franjevačke provincije sv. Jeronima sa sjedištem u Zadru.