Franjevačka provincija
Sv. Jeronima U DALMACIJI I ISTRI

Memento – fra Ilija Barišić, pedeset godina u Kongu

 

Radost – biti Svećenik Misionar

Crkva nije ljudska tvorevina – Crkva je Djelo Božje !
Svećeništvo nije ljudski izum, Svećeništvo je Dar Božji Crkvi!

Misionar nije Pustolov koji ide kamo hoće. Misionar je član Crkve, Sluga i apostol Isusa Krista koji, po svojoj Crkvi, neprestano djeluje i šalje svoje apostole kao što je poslao Apostola Pavla: “Pođi ja ću te poslati daleko k poganima” (Dj 22,21).
Svećeničko i redovničko Zvanje je Izvor prave Radosti !
Po Božjem Planu, Svećeništvo daje svijetu Božji Život, Vodi Duše k Bogu i daje Boga ljudima !

To je prava Radost – biti Svećenik, Most koji spaja – sjedinjuje Boga i čovjeka!
Radost biti Svećenik, dolazi od samog Isusa Krista koji čovjeka čini Dionikom svoga Svećeništva! On Sin Božji, poistovjećuje se sa Svećenikom.

On čini da Svećenik bude « alter Christus »-drugi Krist – Krist među ljudima.
KRIST koji Krštava i Posvećuje, da po Krštenju svako ljudsko biće postane Dijete Božje.

KRIST koji Oprašta grijehe, koji hrani svoje Vjernike Kruhom Života, tješi bolesnike, otvara Raj umirućima.

Radost – biti Svećenik izvire iz Intimnog Sjedinjenja Svećenika sa Kristom koji je Prvi i jedini pravi Svećenik. Isus Krist Sin Božji postao je Čovjekom da, po Sakramentima, dadne mogućnost svakom ljudskom Biću da postane Dionikom Božje Naravi i Božjeg Života, Baštinik Božjeg Blaženstva i Vječne Radosti u Bogu.

Radost – biti Svećenik redovnik ima svoj nepresušivi Izvor u Zavjetu ili Ugovoru koji je Svemogući Bog sklopio sa slabim čovjekom. Po opsluživanju Evanđeoskih Savjeta ili Redovničkih Zavjeta: Poslušnosti, Čistoće i Siromaštva, čovjek se napaja na čistom Izvoru Prave Radosti. Radost – biti Svećenik redovnik –Misionar, to je zaista poseban Dar Božji, Dar Isusa Krista koji je Prvi i Jedini Misionar –Apostol kojega je Otac Poslao na ovaj svijet da Spasi sve ljude i da Navješta Radosnu Vijest Spasenja svim plemenima i narodima.

Radost – biti Svećenik Misionar koja ispunja moje srce kroz ovih 50 godina Misionarskog Djelovanja u DR. Kongo, uvjeren sam, da izvire iz nepresušivog Izvora Božje Ljubavi koja mi je dala divno Potomstvo, a to su Svećenička i Redovnička Zvanja u pokrajini Kivu, gdje me je Gospodin poslao kao Misionara.

Od 1972 do danas, u ovoj pokrajini Kivu, po Misionarskoj “animaciji” Zvanja i Duhovnom vodstvu, broj Biskupijskih Svećenika se znatno povećao. A posebno nagalašavam Milost Redovničkih – Franjevačkih Zvanja i ukorijenjenje Franjevaačkog Reda – Reda Male Braće u ovoj pokrajini.

Nakon 50 godina, u ovoj pokrajini Kivu, imamo 63 Svečano Zavjetovana Franjevca, to je Božji Dar Crkvi i Redu Male Braće, a usuđujem se reći, to je i moje Potomstvo! Kao u svakoj obitelji, tako i u mome srcu, Potomstvo – nasljednici – djeca su Dar Božji; Dar Božji koji roditelje ispunja velikom neizvjesnošću i brigom, ali i trajnom Radošću i Zahvalnošću.

Sveti Pavao nas poziva: “Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite !
U svemu zahvaljujte ! Jer to je za vas Volja Božja u Kristu Isusu” (Sol 5,6-18).
Kako, dakle, iskazati Bogu Zahvalnost za sve Darove, posebno Dar Života, Svećeničkog Zvanja i Misionarskog Poslanja, ako ne molitvom Svetog Oca Franje:

“Svemogući, Presveti i Uzvišeni Bože
Tebi pripada svaka Čast i Slava,
Svaka Milost i Zahvalnost, Poštivanje i Blagoslov;
Daj da uzmognemo, uvijek, posvuda i u svemu,
Tebi Samome priznati i uzvatiti svaku Milost i
svako Dobro! Koje nam dolazi od Tebe!”

Budi hvaljen i slavljen Gospodine u svakom Novokršteniku i Vjerniku,
U svakom mom Bratu Franjevcu,
Daj da svi Tvoji Vjernici, sva moja Subraća budu Tvoja i Marijina Djeca!
Amen.

Odani i zahvalni Fra Ilija Barišić, ofm misionar

Pax et bonum !